FNB CPH

Member since: Fri 18. Jan

FNB – CPH er inspireret af den internationale Food Not Bombs bevægelse der opstod i 1980erne i USA som i dag har hundredvis af arvtagere i byer verden over. Bevægelsen sætter fokus på at dette samfund bruger millioner på militær og krig, samtidig med at flere og flere skal leve med fattigdom, bolignød, osv. Krig er vold, og vold er ikke kun noget, der anvendes mod andre lande, men også findes indadtil i samfundet ved mere indirekte former for vold. Det er psykisk vold at udøve social eksklusion, når mennesker ikke har en bolig, gøres syge af arbejdet, er ensomme, er arbejdsløse og derfor ikke har mulighed til at tilfredsstille basale behov.


Coming Events