Kommunal Kunst og Teknik

Blågårds Plads 3, 3., 2200, København N

Kommunal Kunst og Teknik (KKT) er en forening for kunst og teknologi, et arbejdsfællesskab og en platform for kulturprojekter. Vi har et nært samarbejde med Blågården Kulturhus, som vi producerer minimum 6 årlige arrangementer for mod en nedsat husleje. Alle KKTs medlemmer skal være med til at arrangere minimum et arrangement om året.

KKT råder over en etage på Blågården med kontorer og atelierer. KKT råder over et projektrum som kan bookes af alle medlemmer og fungerer som atelie for kunstnere på residency.

KKT har en bred og systemkristisk tilgang til teknologi. Teknologi anses ikke som nye opfindelser, men nærmere et diskursivt område, hvorfra man kan se på verden. Derfor kan både kroppen, mad, maskiner og sociale sfærer anses som former for teknologi. KKT er interesseret i objekter og fænomener som på den ene eller anden måde forstyrrer/kortslutter standardiserede tilgange til verden. Motivationen for denne interesse er en oplevelse af, at der finder en øget standardisering af systemer og adfærd sted i moderne samfund.

KKT ønsker at afhjælpe lægmands apati overfor at have indflydelse på de teknologiske rammer, der styrer liv.

Meget teknologi udvikles først og fremmest til og af den hvide middelklassemand, og det er også er dennes værdier som er inskriberede i teknologien. KKT ønsker at fremme en queer-tilgang til teknologi ved at fokusere på denne stadardisering, samt ved at sætte fokus på alternativer til normen.

http://www.kommunalkunstogteknik.dk

Kommende events