Tjenestemandstirsdag

Tjenestemandstirsdag

Tue 7. Dec 15:00 - 16:30

Christiansborg Slotsplads

Posted by Anonymous

Vi inviterer hermed til den 12. Tjenestemandstirsdag i rækken af flere.
Vær med til at gøre politikerne på Christiansborg opmærksom på at tiden nu er inde til et opgør med Tjenestemandsreformen af 1969, der har fastholdt adskillige kvindedominerede fag på det offentlige arbejdsmarked i et forældet lønhierarki.

Baggrundsinfo:
Folketinget vedtog med Tjenestemandsreformen i 1969 et lønhierarki, der placerede kvindedominerede faggrupper på det offentlige arbejdsmarked lavt i forhold til fagenes uddannelseslængde og ansvar.
Tjenestemandsreformen blev i sin tid vedtaget ud fra en antagelse om, at kvinder ikke var forsørgere og at deres løn derfor kun skulle indgå som en slags “lommepengeløn” til husholdningen og mandens indtægt.
Tjenestemandsreformen skulle have været justeret hvert 5.år. Men det løfte blev aldrig indfriet!

I 2021 bæres Tjenestemandsreformen videre i nutidens offentlige lønsystem, hvor traditionelt kvindedominerede fag den dag i dag lider under det historiske lønefterslæb imens længden på de pågældende uddannelser er vokset.
Vi er mange faggrupper, hvis lønforhold er berørt af Tjenestemandsreformen. Tiderne har ændret sig, og i 2021 skal vores løn ikke længere hænge fast i en forældet værdisætning af vores arbejde.
Politikerne må nu påtage sig ansvaret og rette op på den strukturelle uligeløn, som deres forgængere grundlagde i 1969.

Vi holder flere Tjenestemandstirsdage - følg med i den tværfaglige Facebookgruppe til ophævelse af Tjenestemandsreformen:
#SlutMed1969 - Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969 https://www.facebook.com/groups/3820680364668443/

Instagram “Tjenestemandstirsdag”
https://www.instagram.com/tjenestemandstirsdag/

Kontaktinfo: slutmed1969@gmail.com

More info