Generalstrejke for Fremtidens Liv

Generalstrejke for Fremtidens Liv

fre d. 20. aug 10:00 - fre d. 12. nov 16:00

Christiansborg Slotsplads

Skrevet af XRDK

🌿🕸STREJK FOR LIVET 🕸🌿
- English below -
Det er på høje tid at vi voksne også tager ansvar og ofrer vores fredag i kampen for at beskytte fremtidens og nutidens Liv.
Inspireret af børnene og Greta Thunberg vil vi strejke hver fredag indtil regeringen handler på klima- og biodiversitetskriserne, og afgiver magt til borgerne. IPCC's (FN's klimapanel) seneste, ekstremt dystre, rapport om klimaets tilstand, kalder på AKUT handling. LÆS artiklen herunder.
Vi står allerede midt i den 6. masseuddøen af arter og klimaforandringernes katastrofale følger.
Vi bliver nødt til at rejse os og kræve handling. Vi kan ikke passivt finde os i, at vores jord, dens mangfoldighed af liv og vores eget levegrundlag smadres.
Vi skal tage ansvar, ikke som forbrugere, men som mennesker. Vi kan ikke forbruge eller vækste os ud af de her kriser, vi skal tværtimod have et opgør med idéen om evig vækst og forbrug.
De politiske partier har vist sig ude af stand til at foretage nogen reel handling. Løfter og branding er de gode til, men de fortsætter business as usual: flere motorveje, mere vækst, mere fossil infrastruktur, fortsat gigantisk kødproduktion, mere byggeri på natur, og ingen tiltag for at bremse overforbrug og mad- og tøjspild, tværtimod (etc).
Vi må som det mindste kræve byggestop på natur, forbud mod madspild og Danmark tilbage til de andre arter, 30% til naturen på land og 30% til vands.
Magten må tilbage til borgerne i borgerting, og væk fra lobbyister, industri og banker.
Hver en lille reduktion i opvarmningen betyder noget, og ethvert naturområde, der reddes, betyder noget. Selvom vi allerede står midt i katastroferne, betyder det alverden om kloden opvarmes 1,1 grader (vores nuværende niveau), 1,5 grader eller 2 grader ift. førindustrielle niveauer. Hvis vi fortsætter med at udlede som nu, styrer vi mod 3,3-5,7 graders opvarmning, som vil få absolut katastrofale konsekvenser.
Vi står over for vores civilisations kollaps. Enorme områder af jorden vil blive ubeboelige. Hungersnød og krig om ressourcer. Folk i de fattigste lande står allerede nu midt i katastroferne, og mister deres LIV, hjem, levebrød. De vilde arter uddør i alarmerende hastighed. Det er svært at fatte at vi bare fortsætter med vores hyggelige hverdagsliv. Vi har alt at kæmpe for!!
Vi strejker som individer, men støttet af forhåbentligt mange organisationer og bevægelser. Skriv til os hvis jeres organisation vil være med til at tage ansvar.
Vi er foran Folketinget hver fredag fra 10-15. Måske vil strejken rykke sig rundt til andre steder senere. Forhåbentligt vil andre føle sig inspirerede og starte strejker andre steder i landet.

Krav fra flere generationer:
#ByggestoppĂĄNatur NU!
#PladstilNaturen - 30% til naturen pĂĄ land og 30% til vands.
#ForbydMadspild
- Magten tilbage til borgerne!

Kom med!

Artikel i Information om IPCCs rapport: https://www.information.dk/.../ingen-ingen-opmuntrende...
Artikel i Information om Golfstrømmens mulige kollaps: https://www.information.dk/.../forskere-ser-tegn-paa...
IPCC’s rapport: https://www.ipcc.ch/.../05/press-conference-details-wgi-ar6/
#GeneralStrejkeforFremtidensLiv
#strejkforlivet

----
English
GENERAL STRIKE FOR THE LIFE OF THE FUTURE
It's about time that we adults also take responsibility and sacrifice our Friday to protect the Life og the future and presence.

Inspired by the children we have decided to strike every Friday and start a Generalstrejke for Fremtidens Liv (General Strike for the Life of the Future). We will be in front of Parliament Christiansborg each Friday from 10:00 am to 15 pm. Maybe the strike will move to other places too.
We hope the strike will grow big and cause economic losses so that we can force the politicians to take action. Let’s create peaceful chaos in our city before natural disasters create violent chaos, both in our city and in the cities of the world! If you are far from Copenhagen, you can start a strike in your own city!
We feel an urgent call for action after reading the conclusions of the new report from IPCC.
We have very short time left to act, and we can no longer stop climate change. It’s already here. But any reduction in the rise of the temperature and any saved area of nature counts!! We must stand together and rebel against the unjust system that is destroying the planet.
We will start the strike as individuals, but will hopefully be supported by many organizations.
Join!