Beyond Baltic Pipe - Climate Summer Camp

Beyond Baltic Pipe - Climate Summer Camp

Tue 10. Aug 16:00 - Sun 15. Aug 12:00

Makvärket, Knabstrup, Teglværksvej 30, 4420, Regstrup

Posted by Baltic Pipe Nej Tak!

English below)
Over de sidste 2-3 år har folk organiseret modstand mod Baltic Pipe, der er en gasrørledning under konstruktion der skal gå fra Norge til Polen, gennem Danmark. Vi har set demonstrationer, underskriftindsamlinger og aktioner der har samlet et land imod kapitalistisk og fossil dumhed!
Idag er Baltic Pipe midlertidig stoppet, samtidig med der bliver bygger gasrør til sukkerfabrikker på Lolland. Hvordan styrker vi vores aktivisme og knuser dansk fossilinfrastruktur?
Der er sommercamp fra d. 10-15 august i Makværket, hvor vi styrker vores aktivisme og fællesskab. Vi kan allesammen blive klogere af hinanden og vi bruger nogle af vores sommer dage på at blive dygtige og konspirere mod en stærkere, mere aktiv, inklusiv, anti-kapitalistisk klima-bevægelse i Danmark!
Ugen vil være fyldt med workshops, open spaces, hangouts med mere!. Alle er velkomne, så længe du ønsker en fossilfri, antikapitalistisk fremtid!
Det vil foregå både på dansk og engelsk
Campen fokuserer på fossil infrastruktur, men afholdes i en fælles skabende ånd, hvor deltagere også kan bidrage med deres egne workshops, sociale og øvrige input.

Tilmeld dig med denne formel: https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=395292&lang=en
________
Har du lyst til at være med i vores organiserings team? Eller har du nogle spørgsmål? Skriv til os på beyondbalticpipe@riseup.net
_________
Over the last 2-3 years, people have organized resistance to the Baltic Pipe, which is a gas pipeline under construction that will go from Norway to Poland, through Denmark. We have seen demonstrations, signature collections and actions that have gathered a country against a fossil and capitalistic foolish project!
Today, the Baltic Pipe has been temporarily stopped, at the same time as gas pipes are being built for sugar factories on Lolland. How do we strengthen our activism and crush Danish fossil infrastructure?
There is a summer camp from 10-15 August in Makværket, where we strengthen our activism and community. We can all get wiser from each other and we spend some of our summer days becoming skilled and conspiring against a stronger, more active, inclusive, anti-capitalist climate movement in Denmark!
The week will be filled with workshops, open spaces, hangouts and more !. Everyone is invited as long as you wish for a fossil free, anti capitalistic future! It will be in both danish and english
The camp focuses on fossil infrastructure, but is held in a common creative spirit, where participants can also contribute with their own workshops, social and other input.

Sign up via this survey: https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=395292&lang=en
________
Would you like to join our organizing team? Or do you have any questions? Write to us at beyondbalticpipe@riseup.net