Rebellion of One - action BRIEFING

Rebellion of One - action BRIEFING

ons d. 12. maj 17:00 - 18:00

Nørrebroparken

Skrevet af XRDK

(english below)

Fredag 21. Maj skydes Extinction Rebellion Danmarks forårsoprør i gang med en masseaktion fordelt over hele landet. Aktionsformen hedder Rebellion of One og VI HAR BRUG FOR DIG til at være med - OGSÅ hvis du ikke vil løbe en juridisk risiko eller bryde loven!

Små grupper vil bevæge sig ud i byen og en person vil sætte sig alene på vejen og blokere den med et skilt der beskriver en personlig bekymring ved klimakrisen. På den måde bliver vores aktivisme personlig og henvender sig fra menneske til menneske for at nedbryde os/dem barrikaderne.

Resten af gruppen er supportteam der bl.a. skal sikre rebellens sikkerhed, være peacekeepere, have kontakt til de andre aktioner, have kontakt til politiet og tage billeder - og alle roller er lige vigtige!

Målet er at skabe en decentraliseret masseaktion af utallige små aktioner rundt om i byen og resten af landet. Aktionerne skal skabe stor forstyrrelse i gadebilledet og skabe opmærksomhed på vores tre krav, kampen for klimaretfærdighed og forårsoprøret!
Her er en video fra Rebellion of One i Tyskland:
https://youtu.be/03UT-ju7lQg

VIL DU VÆRE MED?

Kom til denne briefing og hør om aktionsformen, den nødvendige forberedelse, lav dit skilt og find rebeller at lave aktionen med. Vi har brug for alle der vil være med uanset om man har lyst til at indtage pladsen på vejen eller gøre det vigtige arbejde som supportteam!

Briefings bliver holdt i **Nørrebroparken ved Hillerødgade i København** følgende dage:

**Mandag 10/5 kl. 17**

**Onsdag 12/5 kl. 17**

**Tirsdag 18/5 kl. 17**

Vi glæder os til at se dig!

-------

Friday the 21st of may Extinction Rebellion Danmark’s Spring Rebellion will begin with a mass action spread out all over the country. The action form is called Rebellion of One and WE NEED YOU to participate - EVEN IF you do not want to run any legal risks or break the law!

Small groups will go into the city and one person will sit alone on the road and block it with a sign that describes a personal worry about the climate crisis. This way our activism will become very personal and aim from human to human to break down the us/them boundaries.

The rest of the group will be support team who will ensure the rebel’s safety, be peacekeepers, be in contact with the other actions, be in contact with the police and take pictures - and all roles are equally important!

The goal is to create a decentralized mass action of countless small actions throughout the city and the rest of the country. The actions will create great disruption and focus attention to our three demands, the fight for climate justice and the Spring Rebellion!
Here is a video of Rebellion of One in Germany:
https://youtu.be/03UT-ju7lQg

DO YOU WANT TO PARTICIPATE?

Then join this briefing and learn about the action form, the necessary preparation, make your cardboard sign and find rebels to do the action with. We will need everyone who wants to participate no matter whether you want to take place on the road or do the important work as part of a support team!

Briefings will be held in **Nørrebroparken by Hillerødgade in Copenhagen** at the following dates:

**Monday 10th of May at 5 pm**

**Wednesday 12th of May at 5 pm**

**Tuesday 18th of May at 5 pm**

We are looking forward to seeing you!

Mere info