Tombola For Kærshovedgård

Tombola For Kærshovedgård

søn d. 20. dec 17:30 - 18:00

Online

Skrevet af Close Kærshovedgård

OBS: afhentningsdage er ændret til tirsdage// NOTE: pick up days are changed to Tuesdays

Kærshovedgård Kontaktpersonnetværk og Close The Camps afholder en tombola for at samle penge ind til beboerne på Kærshovedgård Deportationslejr. Præmierne vil løbende blive introduceret på facebookeventet: https://www.facebook.com/events/3332260933666758/
Se guide til at være med længere nede. [English below]

HVAD ER KÆRSHOVEDGÅRD?
“Kærshovedgård Udrejsecenter” er en lejr for afviste asylansøgere, der ligger i en skov uden for Ikast. Kærshovedgård er designet til at være sidste stop inden udvisning, men beboerne her kan ikke udsendes lovligt eller vil ikke udsendes af frygt for deres liv. Det betyder at nogle mennesker har levet under lejrens midlertidige og usikre vilkår siden den blev åbnet i 2016.

Beboerne på Kærshovedgård lever med massiv overvågning, meldepligt flere gange ugentligt og krav om at overnatte i lejren. De får ingen penge, må ikke arbejde og det er ikke tilladt for dem at lave deres egen mad. På grund af lejrens afsides placering langt fra nærmeste by og offentlig transport, er det stort set umuligt for beboerne at forlade stedet. Organisationer som Amnesty International, Dansk Institut Mod Tortur og Helsinki-komitéen for menneskerettigheder har kritiseret Kærshovedgård lejren og kalder det brud på menneskerettighederne at frihedsberøve folk, der ikke er kriminelle.

Kærshovedgård kontaktpersonnetværk startede i 2017 under en sultestrejke i lejren, hvor 28 personer, der boede på Kærshovedgård, krævede bedre vilkår og deres sager genåbnede. Aktivisterne på Kærshovedgård organiserede sig med folk uden for lejren og sådan startede netværket. Vi arbejder for at lukke lejrene, stoppe kriminaliseringen af folk på flugt og bryde den isolation, man bliver udsat for i Kærshovedgård.

Vi samler penge ind, så de personer, der bor på Kærshovedgård, kan få penge til ting som taletidskort, togbilletter og medicin - ting, der langt fra gør op for de dybt kritisable lejres eksistens, men som kan dække nogle basale nødvendiger for beboerne her og nu.

HVORDAN ER JEG MED I TOMBOLAEN?

1)
Send 100 kr. (eller mere, hvis du vil donere ekstra) til mobilepay box: 2281GW “Kærshovedgård Tombola”. Derefter vil du modtage dit lodnummer på sms.

2)
Man må gerne købe flere lodder 😉 og du er velkommen til at købe dit første lod eller ekstra lodder på et hvilket som helst tidspunkt frem til 19. december. Lodder, der købes om søndagen, vil først være med i puljen fra næste søndag.

3)
Følg med på facebook eventet, hvor vi trækker vindernumre 4 gange. Vi offentliggør også vindernumrene her i dukop-beskrivelsen. Vi trækker hver søndag kl. 17.30 fra d. 29.november til og med d. 20.december.

4)
Hvis du har vundet, kan du hente din præmie i Folkets Hus tirsdagen efter trækningen mellem kl. 17 og 18, eller en af de følgende tirsdage. Afhentningsdagene er altså: d. 30.11 - 8.12 - 15.12 - og 22.12.

5)
Hvis du ikke vinder, bliver dit lod i puljen til næste søndag, hvor du har chancen igen.

OBS:
Hvis du ikke kan afhente i Folkets Hus - eller få en til at afhente for dig i Folkets Hus - vil vi gerne sende præmien til dig med posten (porto betales af modtager). Men bemærk at vi er en lille gruppe, så vi foretrækker at alle så vidt muligt prøver at hente i Folkets Hus.

- - - [ ENGLISH] - - -

Kærshovedgård Contact Person Network and Close The Camps are having a tombola to raise money for the people living in Kærshovedgård deportation camp. The prizes will be presented on the facebook event during the next weeks: https://www.facebook.com/events/3332260933666758/
There is a guide on how to join the tombola below!

WHAT IS KÆRSHOVEDGÅRD?

‘Center Kærshovedgård’ is a camp for rejected asylum seekers placed in the woods outside Ikast in Jutland. It’s designed to be the last stop for refugees before deportation, but the people living here can’t be deported legally or refuse to leave in fear of their lives. This means that some people in Kærshovedgård have been living under temporary and uncertain conditions since the opening of the camp in 2016.

The residents of Kærshovedgård are subject to surveillance, they have notification duty several times a week and it is mandatory for them to sleep in the camp every night. They do not receive any money, are not allowed to work, and it is prohibited for them to cook their own food. Because of the remote location of the camp far from the nearest city and from any public transportation, it is almost impossible for people living on Kærshovedgård to leave the place. Organizations such as Amnesty International, Danish Institute Against Torture and The Helsinki Comitee For Human Rights has criticized Kærshovedgård and is calling it a human rights violation to imprison people that are not criminal.

The Kærshovedgård Contact Person Network started in 2017 during a hunger strike where 28 residents of Kærshovedgård protested against the conditions in the camp and demanded their cases be reopened. The activists in Kærshovedgård organized with activists outside and that is how the network started. We fight to close the camps, stop the criminalization of refugees and break the isolation you are subjected to when living in Kærshovedgård.

We are raising money for the people living in Kærshovedgård, to cover the expenses of things like prepaid cards, train tickets and medicine. These things far from make up for the existence of the reprehensible camp system - but they are some of the basic needs for the people living in Kærshovedgård, here and now.

HOW DO I JOIN THE TOMBOLA?

1)
Pay 100 dkkr (or more, if you want to donate extra) to mobilepay box:2281GW “Kærshovedgård Tombola”. Then you will receive your tombola ticket(s) in a text message.

2)
It is allowed to buy more tickets 😉
You can join the tombola at any point till the 19th of December, and you are welcome to buy more tickets during the game. If you buy tickets on sunday, they will not occur in the tombola until next sunday.

3)
Participate in the facebook event to watch us draw the lots of the winners. Afterwards we also announce the winning numbers here in the event description. We draw lots 4 times. We draw every Sunday at 17.30. From Sunday 29th November to Sunday 20th December.

4)
If you win, you can pick up your prize in Folkets Hus on one of the following Tuesdays between 17-18. We are there on these dates: 8.12 - 15.12 - and 22.12.

5)
If you don’t win, your tickets will stay in the pool and you will have the chance to win again next sunday.

Note:
If you for any reason are not able to pick up your prize or get someone else to do it, we can mail it to you (you pay the postage). But be aware that we are a small group with limited resources, so we would prefer if the prizes are picked up in Folkets Hus, if possible.

Mere info