Skab dit eget XR-tøj!

Skab dit eget XR-tøj!

Thu 29. Oct 17:30 - 21:00

Klimakontoret, Rentemestervej 80, 2400, København

Posted by XRDK

(English below)

Kunst og kulturgruppen i Extinction Rebellion inviterer til kreativ aften med dekoration af tøj! Kom hvis du har lyst til at upcycle tøj og møde kunst-arbejdsgruppen. Lad os sammen skabe et alternativ til fast fashion-industriens vanvittige udnyttelse af mennesker og andre arter, hyperforurening og overforbrug. Istedet spreder vi XRs budskaber med topsmart kluns.

Dette er en åben workshop, hvor alle uanset tilknytning til XR er velkomne.

Medbring gerne selv brugt tøj, du har lyst til at gøre smukkere. Vi har også noget genbrugstøj og stykker af stof, man kan bruge til patches eller andet. Vi har maling, ruller og stempler. Og snacks !

Vi slutter med at tage billeder af hinanden med vores nye ultra-fashionable tøj og give vores kollektion et navn. (Du behøver selvfølgelig ikke blive fotograferet, hvis du ikke vil).
Måske kan denne lille workshop endda udvikle sig til en aktion rettet mod fast fashion-industrien....? Medbring endelig idéer og kreativitet.

Vi følger corona-regler, spritter af, holder afstand etc. Hvis vi er for mange, kan det være at man skal vente lidt på at komme ind, men så udskifter vi lidt i løbet af aftenen.

XR Arts er gruppen for dig, hvis du er interesseret i artivism (art+activism) og vil bruge kunst i kampen for klima og biodiversitet. Vi er en divers gruppe, og arbejder med forskellige kreative udtryksformer og medier.
Kunst og kulturgruppen er bare een af mange arbejdsgrupper i XR København.

Hvis du ikke kender til strukturen og arbejdsgrupperne i XR, og gerne vil vide mere, så tag til Onboardingmøde, f.eks. den 19. oktober: https://xrdk.org/netlify_events/2020/10/10/onboarding-19oct2020.html

Kunst og kulturgruppen i XR holder møde hver anden mandag i lige uger kl. 19 på Klimakontoret Rentemestervej 80, eller online.

--------------------------------------------------------
English:

The Arts and Culture group in Extinction Rebellion invites you to a creative evening with decoration of clothes!

Come if you feel like upcycling clothes and meeting the arts working group. Let's create an alternative to the fast fashion industry's insane exploitation of humans and other species, hyper-pollution and over-consumption. Instead, we spread XR's messages with ultra-hip garments.

This is an open workshop where everyone (regardless of being part of XR) is welcome.

Feel free to bring your own used clothes that you want to make more beautiful. We also have some 2nd hand clothes and pieces of fabric that you can use for patches. We have paint, rollers and stamps. And snacks !

We wrap up the workshop by taking pictures of each other with our new fashionable clothes and giving our collection a name. (Of course you don't need to be photographed if you don't feel like it).
Maybe this little workshop can even develop into an action aimed at the fast fashion industry....? Please bring ideas and creativity.

We follow corona-rules, sanitize hands, keep distance etc. If we are too many, you might have to wait a little before you can get in.

XR Arts is the group for you if you are interested in artivism (art+activism) and want to use art in the fight for climate and biodiversity justice. We are a diverse group, and work with different creative forms of expression and media.

The art and culture group is just one of many working groups in XR Copenhagen. If you are unfamiliar with the structure and working groups of XR, and want to know more, go to the Onboarding meeting, e.g. October 19: https://xrdk.org/netlify_events/2020/10/10/onboarding-19oct2020.html

The art and culture group in XR has a meeting every other Monday in even weeks at 19 at Klimakontoret Rentemestervej 80, or online

More info