Netværksmøde i Genopret Kbh / Network meeting for Restore Cph

Netværksmøde i Genopret Kbh / Network meeting for Restore Cph

man d. 11. jan 16:30 - 19:30

Folkets Hus 1.sal, Stengade 50, 2200, København N

Skrevet af genopretkbh

Vi vil gerne invitere til netværksmøde i Genopret Kbh, som vi holder hver tredje måned.

Til mødet kan vi diskutere mere generelle ting, der har relevans for netværkets arbejde, fx hvis man er i gang med at bygge system i sit kollektiv, sine fællesskaber, hvor man bor eller arbejder etc. Nogle gange bestemmer vi et overordnet tema, fx etablering af genoprettende systemer, fordybelse i forcirkler, eller noget vi konkret vil arbejde på fremadrettet med netværket.

Alle der har været til mindst to øve-sessions, et praktisk weekendseminar eller noget der svarer til det, er velkomne til dette mere fordybende arbejde i netværket.

Netværksmødet er et godt sted at komme, hvis man gerne vil engagere sig mere i genoprettende arbejde. Det er desuden en anledning for at sparre med hinanden og reflektere over genoprettende praksissers muligheder og begrænsninger.

Skriv til browngoddtess@riseup.net, hvis du vil komme eller har spørgsmål.
Vi mødes på 1. sal i Folkets Hus.

Læs mere om Genopret Kbh på https://genopretkbh.dukop.dk/

/ENGLISH/
We would like to invite you to the quarterly network meeting in Restore Cph.

For these meetings, we open a space for discussing things, that are of a more general relevance for restorative work, e.g. if you're currently trying to build a restorative system in your collective, community, living space or work place etc. Sometimes we decide on a general topic for the day to discuss or dive into the intricacies of pre-circles, the role of the facilitator or concrete tasks we would like to take upon us in the network.

Everyone who has previously been to two practice sessions, one weekend seminar or something equivalent, are regarded as member of the network and are welcome to join this deepening of the work.

Network meetings are thus a good place to come, if you are considering to engage yourself more in restorative practices. You will be able to connect with and do sparring with people who are similarly trying to work with and reflect on the possibilities and limitations of restorative circles.

Write to browngoddtess@riseup.net, if you would like to come or have questions. We will meet on the 1st floor in Folkets Hus, Stengade 50, Nørrebro.

Read more about Restore Cph at https://genopretkbh.dukop.dk/en/

Mere info