Åben øve-session i genoprettende cirkler / Open learning session in restorative circles

Åben øve-session i genoprettende cirkler / Open learning session in restorative circles

man d. 8. feb 16:00 - 19:00

Online

Skrevet af genopretkbh

[Danish below]

PRE-CIRCLES LEARNING SESSIONS
We're happy to invite you to another open practice session for restorative circles.

This time we will dive into one of the core practices of restorative circles: the art of active listening and reflecting. If one of the intentions with restorative circles is making sure everyone is heard, how do you actually make sure you hear, what a person is trying to say?

We will try to practice listening, while we share our experiences with it. You will be presented with some question to reflect on and some ways to make everyone heard. There will be smaller group practice centered around the core practice called pre-circles.

Trainings are open for all regardless of experience. If this is your first time, we would like you to come half an hour early (4:00 PM) and get a short theoretical introduction. You're also welcome for the introduction even if you already have experience with the circles. Write mlte@riseup.net if you want to come for the introduction.

The practice begins 4:30 PM for everyone else.

The session is online. LINK TO ZOOM WILL FOLLOW SOON. Write mlte@riseup.net to get an update when we have it.

WHAT ARE RESTORATIVE CIRCLES?
Restorative circles developed in Rio de Janeiro in the middle of the 90s as a way for communities to support those who are in conflict. The circles bring the three conflicting parties together – those who have acted, those who are directly affected by the action as well as the community around them – and in such a way that all parties are heard.

The participants invite each other and come to the circle voluntarily. The frame of the process shared openly with all participants and is guided by a member of the community. The circle ends when the parties have decided which actions could benefit everyone involved. Restorative circles are facilitated in three stages with the goal of understanding the central parts of the conflict, to reach an agreement on where to go from here and, finally, evaluate the results. The circles promote a shared power, common understanding, responsibility and action.

Read more about Restore Cph at https://genopretkbh.dukop.dk/en/

//

[DANSK]

FORCIRKEL-TEMA
Vi glæder os til at byde velkommen til vores næste øve-session for genoprettende cirkler.

Denne gang vil vi fokusere på en af kernepraksisserne i genoprettende cirkler, nemlig at sørge for, at alle bliver hørt. Hvad betyder det at virkelig høre og blive hørt?

Vi kommer til at øve os i aktiv lytning og spejling, mens vi udveksler erfaring om hvad der har virket for os og virket mindre godt for os. Der vil være øvelse i mindre grupper, hvor vi fokuserer på de meget vigtige forcirkler. Denne øve-session vil være en god anledning til at dykke dybere ned i en meget vigtig del af genoprettende cirkler, både for førstegængere og folk der ønsker at lære facilitering.

Træningen er åben for alle uden forudgående erfaring. Er man ny, skal man komme en halv time tidligere (16.00) og få en kort teoretisk indføring. Du er også velkommen til introduktionen hvis du allerede har kendskab til cirklerne. Skriv til mlte@riseup.net, hvis du er helt ny.

Ellers er du velkommen til når vi går i gang med dagens øve-cirkel (kl. 16.30).

Session foregår online. LINK VIL FØLGE SNART. Skriv til mlte@riseup.net hvis du vil få besked.

HVAD ER GENOPRETTENDE CIRKLER?
Genoprettende cirkler udviklede sig i Rio de Janeiro i midten af 90’erne som en måde, hvorpå fællesskaber kan støtte dem, der er i konflikt. Cirklerne bringer de tre konfliktende parter sammen – den der har handlet, den der er direkte berørt af handlingen og fællesskabet omkring – og på en sådan måde, at alle parter bliver hørt.

Deltagerne inviterer hinanden og indgår i kredsen frivilligt. Processens rammer er delt åbent med alle deltagere og vejledes af et medlem af fællesskabet. Forløbet afsluttes når parterne har bestemt hvilke handlinger der kunne gavne de indblandede. Genoprettende cirkler faciliteres i tre stadier, hvis formål er at forstå de centrale dele af konflikten, at opnå enighed om hvad der må ske fra nu af og så evaluere resultaterne. Cirklerne fremmer en delt kraft, fælles forståelse, ansvar og handling.

Læs mere om Genopret Kbh på https://genopretkbh.dukop.dk/

Mere info