Åben øve-session i genoprettende cirkler / Open learning session in restorative circles

Åben øve-session i genoprettende cirkler / Open learning session in restorative circles

man d. 14. dec 16:00 - 19:00

Online

Skrevet af genopretkbh

UPDATE: WE ARE MEETING ONLINE!

[Danish below]

We're happy to invite you to another practice session for restorative circles.

We'll go through a semi-simulated circle and that way practice how to do restorative justice. It takes all in all 2½ hours, incl. a short evaluation.

Trainings are open for all regardless of experience. If this is your first time, we would like you to come half an hour early (4:00 PM) and get a short theoretical introduction. You're also welcome for the introduction even if you already have experience with the circles. Write diponti@riseup.net if you want to come for the introduction.

The circle begins 4:30 PM for everyone else.

We will be online here: https://meet.jit.si/genopretkbh

WHAT ARE RESTORATIVE CIRCLES?
Restorative circles developed in Rio de Janeiro in the middle of the 90s as a way for communities to support those who are in conflict. The circles bring the three conflicting parties together – those who have acted, those who are directly affected by the action as well as the community around them – and in such a way that all parties are heard.

The participants invite each other and come to the circle voluntarily. The frame of the process shared openly with all participants and is guided by a member of the community. The circle ends when the parties have decided which actions could benefit everyone involved. Restorative circles are facilitated in three stages with the goal of understanding the central parts of the conflict, to reach an agreement on where to go from here and, finally, evaluate the results. The circles promote a shared power, common understanding, responsibility and action.

Read more about Restore Cph at https://genopretkbh.dukop.dk/en/

//

[DANSK]

Vi glæder os til at byde velkommen til vores næste øve-session for genoprettende cirkler.

Vi gennemgår en semi-simuleret cirkel og øver os dermed praktisk i genoprettende retfærdighed. Det hele tager 2½ time, inkl. en kort evaluering.

Træningen er åben for alle uden forudgående erfaring. Er man ny, skal man komme en halv time tidligere (16.00) og få en kort teoretisk indføring. Du er også velkommen til introduktionen hvis du allerede har kendskab til cirklerne. Skriv til diponti@riseup.net, hvis du er helt ny.

Ellers er du velkommen til når vi går i gang med dagens øve-cirkel (kl. 16.30).

HVAD ER GENOPRETTENDE CIRKLER?
Genoprettende cirkler udviklede sig i Rio de Janeiro i midten af 90’erne som en måde, hvorpå fællesskaber kan støtte dem, der er i konflikt. Cirklerne bringer de tre konfliktende parter sammen – den der har handlet, den der er direkte berørt af handlingen og fællesskabet omkring – og på en sådan måde, at alle parter bliver hørt.

Deltagerne inviterer hinanden og indgår i kredsen frivilligt. Processens rammer er delt åbent med alle deltagere og vejledes af et medlem af fællesskabet. Forløbet afsluttes når parterne har bestemt hvilke handlinger der kunne gavne de indblandede. Genoprettende cirkler faciliteres i tre stadier, hvis formål er at forstå de centrale dele af konflikten, at opnå enighed om hvad der må ske fra nu af og så evaluere resultaterne. Cirklerne fremmer en delt kraft, fælles forståelse, ansvar og handling.

Læs mere om Genopret Kbh på https://genopretkbh.dukop.dk/

Mere info