Mangler du en gruppe at lave aktioner med?

Mon 3. Aug 19:30 - 21:00

Klimakontoret, Rentemestervej 80, 2400, København

Posted by XRDK

(English below)

Mange af Extinction Rebellions aktioner er organiseret af forskellige grupper, som uafhængigt planlægger og udfører aktioner inde for vores principper og værdier. Disse grupper kaldes affinitetsgrupper (kan også kaldes oprørsgrupper) og er en vigtig del af klimabevægelsen!
Hvis du mangler en sådan gruppe, så kom til denne begivenhed!!! Det er en fordel, hvis du har deltaget i en NVDA-træning (Non-Violent Direct Action), da man der har lært mere om, hvordan disse grupper fungerer.

*Kort hvordan affinitetsgrupper fungerer: *
Det er en gruppe af omkring 4 til 12 rebeller, som mødes og deltager i aktioner sammen, samt organiserer deres egne aktioner. Rebellerne stoler på hinanden og har alle det samme mål med aktionerne. Alle er lige i en affinitetsgruppe og har derfor lige meget at sige.
For at danne disse grupper, kommer vi til at snakke om, hvilke typer aktioner man har lyst til at lave, så man kan gå sammen med folk, man føler man er enige med.

Hvis du er ny i Extinction Rebellion, så læs vores Startpakke til Rebeller: https://cloud.xrdk.org/index.php/s/XyxdQM6pJidagfK#pdfviewer

Du må også meget gerne deltage, selvom du har en affinitetsgruppe, men bare mangler flere medlemmer. Her kan du nemlig også finde flere folk.

Denne begivenhed vil umilddelbart være på dansk. Håber vi ses!

/// English ///

A lot of Extinction Rebellion’s actions are made by different groups that independently plan and do actions within the principles and values. These groups are called affinity groups and are an important part of the climate movement!
If you are lacking a group like this, then join this event!!! It is an advantage if you have participated in an NVDA-training (Non-Violent Direct Action) because there you learn more about how affinity groups work.

*How do affinity groups work?*

It's a group of around 4-12 people, you can meet up with to do actions together and/or to plan entirely new actions. The rebels in the group know and trust each other and have the same goal for the actions they do. Everyone in an affinity group is equal and can influence the group the same amount.
To make these groups, we are going to talk about what kind of actions you want to do, so you can join a group that you agree with.

If you are new to Extinction Rebellion, then check out our Rebel Starter Pack:
https://cloud.xrdk.org/index.php/s/jY4RbT78PzNKgze#pdfviewer

Do you already have an affinity group but are looking for new people? We can help you find more rebels that fit your group.

This event will (most likely) be in Danish, but there is room for translation. Hope to see you there

More info