Aktionslejer mod Baltic Pipe. OBS. NU I AUGUST

Aktionslejer mod Baltic Pipe. OBS. NU I AUGUST

lør d. 1. aug 10:00 - man d. 3. aug 19:00

Sydsjælland

Skrevet af Anonynm bruger

Udskudt til 1-3 August!
På grund af forlænget forsamlingsforbud, bliver vi desværre nød til at uskyde aktionsweekenden til den 1.-3. August. Vi ses der!

Postponed until the 1-3 of August!
Due to the continued ban on gatherings greater then 10, we have to unfortunatly postpone the actions weekend until the 1-3 of August. See you then!

Kære venner,

Corona-viruskrisen har fuldstændigt overtaget nyhederne, men klimakrisen fortsætter jo desværre stadig. Det samme gør konstruktionen af Baltic Pipe projektet - Danmarks mest idiotiske fossile infrastrukturprojekt (læs mere om det på www.balticpipe.net). Vi står stadig stærkt sammen imod projektet (med rene hænder og masker på, selvfølgelig), og tager direkte handling for at stoppe konstruktionen.

Derfor inviterer vi dig, din affinity-gruppe og tætte venner til en skillshare- og aktionslejr på Sydsjælland, den 6.-8. juni 2020. Her kan vi campere sammen ude i den friske luft og lære hinanden hvordan man laver direkte aktioner med særlig fokus på små affinity-gruppeaktioner (mindre end 10 personer!) mod konstruktionsprojekter. Vi skal snakke om sikkerhed, planlægning, lock-ons, tripods og andre former for direkte aktioner. Vi vil forsøge at gøre det til en inkluderende og aktionsorienteret lejr, så kom klar til at tage handling, til at dele din skills, og lære fra andre. Vi står for mad og toiletter, men man skal selv sørge for resten. Hvis du vil være med, så send en email til BPactioncampdk@protonmail.com med dit navn, og om du har nogen madallergier (der bliver serveret vegansk mad i lejren). Hvis du har en gruppe, så skriv hvor mange I er. Vi glæder os til at se jer i juni, og til at stoppe det idiotike projekt sammen med jer. Blokér Baltic pipe!

Kh,

Baltic Pipe Nej Tak København

Dear friends,

The corona virus crisis has overtaken the news, but the climate crisis continues unfortunately. The construction of the Baltic pipe, Denmark’s most idiotic fossil infrastructure project is also still going on (read more at www.balticpipe.net). We stand still in strong resistance to the project (with clean hands and face masks), and are taking direct action to stop the construction and the project.

For this reason we invite you, your affinity group, and your close friends to a skill skare and action weekend in south Sjælland from the 6th-8th of June 2020. He we will camp together in the fresh air and teach each other how to make direct actions, with a focus on small affinity group actions against construction projects (less than 10 people!). We will talk about security, planning, lock ons, tripods, and other forms for direct action. We will try to make it an inclusive and action oriented camp, so come prepared to take action, to share your skills, and to learn from other people. We will make sure there is food and toilets, but come prepared to be self sufficient for everything else. If you want to participate, please send an email to BPactioncampdk@protonmail.com with your name, and if you have any food restrictions (vegan food is served in the camp). If you have a group, please let us know how many you are. We are looking forward to seeing you in June, and to stopping this project together. Block Baltic Pipe!

Baltic Pipe Nej Tak Copenhagen

Mere info