Update COVID19 - Restorative Justice open/åben session

Update COVID19 - Restorative Justice open/åben session

fre d. 17. apr 16:00 - 17:30

https://meet.jit.si/genopretkbh

Skrevet af genopretkbh

UPDATE COVID19

[Danish below]

We're happy to invite you to another session for restorative circles. Due to the current physical distancing measures taken under the pandemic of COVID19, we will hold this time our session online via video conference.

You are welcome to join the video conference the 17th april at 4pm on https://meet.jit.si/genopretkbh

We have accommodated our program so it suits better an online format. This time, we will not go through a semi-simulated circle as we usually do.
The session we will offer lasts one hour and a half, and mainly consists of an introduction to restorative justice. It will include an opening round with all participants (30 minutes), a theoretical introduction to how to do restorative justice (30 minutes), and a final Q&A round (30 minutes).
The session is open for all regardless of experience, and you’re also welcome to join even if you already have experience with the circles.

You’re welcome to write to browngoddtess@riseup.net if you have questions.

WHAT ARE RESTORATIVE CIRCLES?

Restorative circles developed in Rio de Janeiro in the middle of the 90s as a way for communities to support those who are in conflict. The circles bring the three conflicting parties together – those who have acted, those who are directly affected by the action as well as the community around them – and in such a way that all parties are heard.

The participants invite each other and come to the circle voluntarily. The frame of the process shared openly with all participants and is guided by a member of the community. The circle ends when the parties have decided which actions could benefit everyone involved. Restorative circles are facilitated in three stages with the goal of understanding the central parts of the conflict, to reach an agreement on where to go from here and, finally, evaluate the results. The circles promote a shared power, common understanding, responsibility and action.

Read more about Restore Cph at https://genopretkbh.dukop.dk/en/

Best regards,
Restore Cph

//

Vi glæder os til at byde velkommen til vores næste session for genoprettende cirkler. På grund af de nuværende COVID19 pandemi og hensynet til fysiske afstand, holder vi vores session online via videokonference.

Du er velkommen til at deltage i videokonferencen d.17 april kl16 på https://meet.jit.si/genopretkbh

Vi har tilpasset vores program, så det passer bedre til et onlineformat. Denne gang vil vi ikke gennemføre en semisimuleret cirkel, som vi plejer at gøre.
Denne session bliver halvanden time og introducerer til genoprettende retfærdighed. Det vil omfatte en åbningsrunde med alle deltagere (30 minutter), en teoretisk introduktion til, hvordan man gør genoprettende retfærdighed (30 minutter), og en Q&A runde til sidst (30 minutter).

Sessionen er åben for alle uanset forudgående erfaring, og du er også velkommen til at deltage, hvis du allerede har kendskab til cirklerne.

Skriv gerne til browngoddtess@riseup.net hvis du har spørgsmål.

HVAD ER GENOPRETTENDE CIRKLER?
Genoprettende cirkler udviklede sig i Rio de Janeiro i midten af 90’erne som en måde, hvorpå fællesskaber kan støtte dem, der er i konflikt. Cirklerne bringer de tre konfliktende parter sammen – den der har handlet, den der er direkte berørt af handlingen og fællesskabet omkring – og på en sådan måde, at alle parter bliver hørt.

Deltagerne inviterer hinanden og indgår i kredsen frivilligt. Processens rammer er delt åbent med alle deltagere og vejledes af et medlem af fællesskabet. Forløbet afsluttes når parterne har bestemt hvilke handlinger der kunne gavne de indblandede. Genoprettende cirkler faciliteres i tre stadier, hvis formål er at forstå de centrale dele af konflikten, at opnå enighed om hvad der må ske fra nu af og så evaluere resultaterne. Cirklerne fremmer en delt kraft, fælles forståelse, ansvar og handling.

Læs mere om Genopret Kbh på https://genopretkbh.dukop.dk/en/

Med venlig hilsen,
Genopret Kbh

Mere info