Samtale og diskussion: At være sig selv bekendt

Samtale og diskussion: At være sig selv bekendt

Thu 5. Mar 19:00 - 21:00

YNKB, Baldersgade 70, st.tv., 2200, København N

Posted by Anonymous

BCAB (Bogcafeen Almindelig brand) byder velkommen til endnu et bogarrangement. Denne gang har vi den store ære at få besøg af Rolf Mertz, forfatter til bogen At være sig selv bekendt, med den meget lange, men skarptobserverende undertitel: hvori det fra et transperspektiv og med fitnesscenteret som bagtæppe vises, at tokønssystemet, heteronormativiteten og devalueringen af alt "feminint" er samvirkende betingelser for patriarkatets eksistens.

Bogen forbinder lige dele personlig beretning fra et transperspektiv, som beskriver de mange sammenbrud der finder sted i hverdagsnormerne i mødet med køn, der ikke er øjeblikkeligt afkodelige, og en indføring i queerteori på dansk. Og så er den også et kampråb; den viser os de kønsnormer, som vi alle er sovset ind i, og som langt de fleste af os har svært ved at undgå at reproducere, og får os til at spørge os selv: "Kan jeg være det hér bekendt?" På den måde får Mertz åbnet flere velkomne sprækker i patriarkate og slået et kompromisløst slag for en queerfeministisk systemomvæltning.

Fra bogen: "Tokønssystemet og den deraf afledte devaluering af alt "feminint" er begge indlejrede systemiske betingelser for patriarkatets fortsatte eksistens: Selv en extreme makeover af kønsrollerne kan aldrig blive andet end symptombehandling, så længe fundamentet forbliver binært. Det er på tide at sigte højere end harmløse kosmetiske indgreb og passiverende sovepuder: Vi kan ikke lappeløse os ud af et regime, der har strukturel ulighed som sin raison d'être."

Arrangementet vil lægge ud som en samtale mellem Rolf Mertz og Ray Gaunoux, som har anmeldt bogen i Friktion: https://friktionmagasin.dk/at-v%C3%A6re-sig-selv-og-kampen-bekendt-55eeac5377c3
Efterfølgende giver vi plads til at stille spørgsmål og dele refleksioner i et rum præget af nysgerrighed og omtanke for hinanden. Og så vil man naturligvis kunne købe bogen på stedet.

More info