Samir Flores vive - Solidarity from Denmark

Samir Flores vive - Solidarity from Denmark

Thu 20. Feb 15:00 - 21:00

Mexican Embassy and Folkets Hus

Posted by Clara Nepper Winther

// By Internationalt Forum Kbh/Mexicogruppen IF
Manifestation for Samir Flores in front of the Mexican embassy.

English below

Kom til manifestation d. 20. Februar og vær med til at kræve retfærdighed for Samir Flores!

Den 20. Februar 2019 blev Samir Flores dræbt foran i sit hjem i den lille by Amilcingo, som ligger syd for Mexico City. Samir var en fremtrædende aktivist i lokalsamfundet, som kæmper en brav kamp mod opførelsen af nye varmeværker og gasledninger, som fører til konfiskering af deres jorder og livsgrundlag. Lokalsamfundet, hvor størstedelen tilhører Nahua folket, er tilsluttet den Nationale Kongres for Oprindelige folk (CNI). Kort forinden havde Samir stillet kritiske spørgsmål til et offentligt møde, hvor guvernøren for delstaten Morelos (hvor Amilcingo ligger) var tilstede. Hans mord er et politisk mord. Efterforskningen negliceres massivt og indtil nu er der ikke sket fremskridt i efterforskningen.

Den 24. januar 2020 blev Miguel López Vega anholdt af politiet i staten Puebla efter et møde med regeringen for samme stat. Miguel kæmper, ligesom Samir gjorde, imod en række megaprojekter, som anlægges af staten og for at beskytte Metlapanapa floden imod forurening fra en nærtliggende textil fabrik.

Mord, vold, forsvindinger og politiske fængslinger er våben som den mexicanske stat, selv med en såkaldt "venstreorienteret" præsident, bruger for at undertrykke modstand mod store statslige og private projekter.

Derfor samles vi den 20. Februar kl. 17 foran den mexicanske ambassade for at kræve retfærdighed for Samir Flores og alle de andre ofre for den mexicanske stats repression mod politiske aktivister.

Samir vive! La lucha sigue!

Efter manifestationen foran den mexicanske ambassade, vil vi gå i samlet flok til Folkets hus for at vise vores solidaritet. Dernæst vil vi have vores post-manifestations samling i Folkets café (Stengade 50), som starter ca. 17:30. I en afslappet og hyggelig stemning kan vi drikke zapatist-kaffe og tale mere om Samir Flores, som der også kommer en kort præsentation om. Generelt vil vi også tale om klimaaktivisters vilkår i Mexico, og andre steder (fx ”War of Survival”i Brasilien). Der vil også være mulighed for at lære mere om zapatisternes kamp og sag, der også er tæt relateret til klimakampen i Mexico. Mexicogruppen IF, en lokal gruppe der er solidarisk med den kamp og den virkelighed zapatisterne står for, vil være værter for sammenkomsten og ser frem til at se dig! Mexicogruppen IF vil også stå for at forklare hvordan man kan blive fredsvagt hos Frayba, tage til zapatisternes sprogskole eller andre måder man kan støtte zapatisternes og aktivisternes kamp.

Solidaritet med alle aktivister!

///////

Join our manifestation on the 20th of February and claim justice for Samir Flores!

On the 20th of February 2019 Samir Flores was killed in front of his home in the small village of Amilcingo, which is placed south of Mexico City in the state of Morelos. Samir was a prominent activist in the community, who are now struggling against the construction of a heating plant and a gas pipe line, which will lead to confiscation of their lands and livelihoods. The community, where the majority belongs to the Nahua people, is affiliated with the National Congress for Indigenous peoples (CNI). Shortly before his murder, Samir had asked critical questions at a public meeting, where the govenour of the state of Morelos was present. His murder is political. The investigation is massively negligated and until now there hasn't been any progress.

On the 24th of January 2020 Miguel López Vega was arrested by police in the state of Puebla after a meeting with the officials there. Miguel struggles, as Samir did, against a series of mega projects, that are brought on by the state and to protect the Metlapanapa river against contamination from a close by textile factory.

Murder, violence, disappearances and political imprisonment is weapons that the Mexican state, even with a socalled "left wing" president, uses to suppress resistance against the big projects of the state and private investors.
Therefor we gather on the 20th of February for at short protest infront of the Mexican embassy and to hand in a protest letter, to demand justice for Samir Flores and all the victims of the Mexican states repression against political activists.
Samir Vive!

After the manifestation, we will march together to Folkets Hus as a sign of solidarity. Around 17.30 our post-manifestation gathering will take place in Folkets Café (Stengade 50). In a cozy and relaxed atmosphere we will drink Zapatista coffee, talk in more detail about Samir Flores (a short presentation will be given) and in general about the situation of climate activists in Mexico but also elsewhere (e.g. “War of Survival” in Brazil). There will also be an opportunity to learn more about the Zapatista struggle, which is also closely related to the Mexican environmental struggle. Mexicogruppen IF, a local group affiliated with the Zapatista idea, will host the evening and is looking forward to seeing you. On that note, Mexicogruppen IF will explain how one can become a peace guard with Frayba, join the zapatista language school or support in many other ways the Zapatista and activist fight.

¡La lucha sigue!

¡Solidaridad con todxs lxs activistas!

More info