NVDA Training // København

NVDA Training // København

Sat 4. Apr 10:00 - 18:00

Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200, København N

Posted by Extinction Rebellion Training

ENGLISH BELOW

----------------
07/03, 04/04 & 03/05: Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200
Extinction Rebellion vil afholde træningssessioner i ikke-voldelig direkte aktioner (NVDA) for alle, som er interessede i fredelig civil ulydighed.

Træningen giver dig værktøjer og evner til at understøtte ikke-voldelig direkte aktion, og tage del i XR's aktioner.

Livet som vi kender det, kommer til at forandre sig. Vi står overfor nedbrydelsen af økosystemer, som opretholder livet på jorden samt de sociale og økonomiske systemer som opretholder vores samfund. Verdens regeringer har fejlet med at implementere de store forandringer, der er brug for. Den sociale kontrakt er blevet brudt.

Træningen indeholder blandt andet:
- Interageren med politi
- Deeskalation
- Beslutningstagen under aktioner
- Potentielle jurdiske konskekvenser

Du vil lære de nødvendige forudsætninger for; hvordan man taler med politi/befolkningen under aktioner, aspekter i bæredygtig aktivisme og regenerativ kultur, og praktiske ikke-voldelig teknikker under aktioner.

Træningen bliver afholdt på engelsk.

Tiden for pragmatiske kompromier er ovre - vi ved sandheden om klimakrisen, og videnskaben fortæller os, at vi næsten er løbet tør for tid. Det er tid til at stræbe efter en verden hvor vores samfund er medfølende, inklusivt, bæredygtigt, lige og forbundet. Det er tid til handling. ✊

I 2019 har verden set en kraftig forøgelse af mange kæmpende for deres ret til at leve et ordentlig liv i et sundt miljø. Det er ikke ovre. Lad os gøre 2020 til året med den største globale bevægelse for klima og social retfærdighed!

Er du med os?

----------------

Location
07/03, 04/04 & 03/05: Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København

Extinction Rebellion will be conducting training sessions in non-violent direct action (NVDA) for all who are interested in learning peaceful civil disobedience.

This training will provide you with a toolbox for non-violent direct action, and if you are new to activism we strive to empower you to join XR actions, or any other action of non-violent civil disobedience!

Life as we know it is going to change. We are facing the breakdown of the ecological, social and economic systems that underpin our lives, and our governments have failed to implement the radical change we need — the social contract is broken.

In the training, we will provide you with tools for non-violent civil disobedience for Extinction Rebellion actions.
The training covers e.g.
- Police interaction
- Deescalation
- Decision-making during actions
- Potential legal consequences
You will learn action essentials; how to talk to the police/public during actions, aspects of sustainable activism and regenerative culture, and the practice of non-violent techniques.

The training will be in English.

The time for pragmatism and compromise is over – we know the truth about climate change, and the science tells us we are almost out of time. It is time to strive for a world where our society will be compassionate, inclusive, sustainable, equitable and connected. It is time to act. 💚✊

In 2019 the world has seen the rise up of the many fighting for their rights to live decently in a decent and thriving environment. And this is not over. Let's make 2020 the year of the biggest global movement for climate and social justice!

Are you with us?

For any questions you can send us an e-mail on training_cph@xrdk.org

More info