Ex-guerillaer bygger for fred

Ex-guerillaer bygger for fred

ons d. 5. feb 17:30 - 19:00

3f BJMF, Mølle allé 26, 2500, Valby

Skrevet af Anonynm bruger

[español abajo]
Kom til møde med den tidligere guerilla fra FARC-EP, Katerine Carvajal Barbosa.

Hun vil fortælle om sine oplevelser med at forlade våbnene og begynde et nyt liv med opbygning af fred fra bunden.

I det nordlige Colombia, hvor Katerine kæmpede, og nu bor, er de tidligere guerillaer fra FARC-EP i gang med at lægge det første fundament i den fredslandsby, hvor de drømmer om at skabe deres nye liv som civile, og hvor de ønsker at kæmpe videre for social forandring i Colombia med ord, handlinger og eksempel.

Implementeringen af fredsaftalen i Colombia går sløjt, da den ultrahøjreorienterede regering udviser meget lidt reel vilje til at overholde aftalen.

De tidligere guerillaer i de to re-inkorporationslejre Tierra Grata og Pondores har taget sagen i egen hånd for at skabe deres nye tilværelse. De har skaffet finansiering til at bygge 350 huse, inklusiv undervisning i håndværksfag og redskaber bl.a. til produktion af mursten, og når de er færdige med disse huse, vil de være klar til at drive deres egen byggevirksomhed.

Se en lille video fra byggeriet: https://www.facebook.com/FARCGuajira/posts/1001638580185902

BJMF har taget initiativ til en byggedelegation til juli 2020, hvor vi vil tage en flok byggefolk til Tierra Grata. Her vil vi bidrage solidarisk til byggeriet, skabe opmærksomhed om deres projekt og skabe rum for udveksling omkring byggeri, bæredygtighed, kooperative virksomheder og social forandring.

Hvis du er interesseret i delegationen, kan du komme kl. 16:00 til planlægningsmøde.
Hvis du bare vil høre Katerines vidnesbyrd, kan du komme kl.17:30.
....
Ven a conocer la exguerrilla de FARC-EP, Katerine Carvajal Barbosa.
Ella va a compartir sus experiencias de dejar las armas y espezar una nueva vida con la construcción de paz desde la base.

En el norte de Colombia, donde Katerine luchaba y donde ahora vive, los ex-guerriles de FARC-EP están construyendo el primer fundamento para la ciudadela de paz, donde sueñan desarrollar sus nuevas vidas como civiles, y donde desean seguir luchando por el cambio social en Colombia con palabras, hechos y ejemplo.

La implementación del acuerdo de paz en Colombia avanza inertemente, ya que el gobierno de ultra derecha muestra muy poca voluntad real por cumplir el acuerdo.

Les exguerriles en los dos espacios de reincorporación en Tierra Grata y Pondores están tomando la responsabilidad de sus propias vidas. Han logrado financiación para construir 350 casas, incluso capacitación técnica de construcción y herramientas entre otros para elaboración de ladrillos, y cuando han acabado sus propias casas, van a estar listos para lanzar su propia empresa cooperativa de construcción.

Video de la construcción: https://www.facebook.com/FARCGuajira/posts/1001638580185902

BJMF está planificando una delegación de construcción en julio 2020, donde vamos un grupo de constructores a Tierra Grata. Aquí vamos a contribuir solidariamente a la construcción, hacer difusión sobre el proyecto, y crear espacios de intercambio sobre temas de construcción, sostenibilidad, empresas cooperativas y cambio social.

Si te interesa la delegación puedes venir a la reunión de planificación a las 16:00h.
Se quieres más de todo escuchar a Katerine, puedes venir a las 17:30.

Mere info