Retten til forsvar - politisk vold i Colombia

Retten til forsvar - politisk vold i Colombia

tor d. 6. feb 17:00 - 20:00

DJØF, Gothersgade 133, 1123, København K

Skrevet af Progressive Jurister

[Español abajo]
Kom til oplæg og debat, om retten til at forsvare politiske aktivister, og respekten for internationale konventioner, med udgangspunkt i de svære forhold i Colombia.

Vi får besøg af Gustavo Gallardo, forperson i FLD i Colombia, og Bjørn Elmquist, formand for Retspolitiks Forening, der vil tale om emnet med udgangspunkt i deres erfaringer, som forsvarere i en række politiske sager.

Af hensyn til pladsen, skal man tilmelde sig til arrangementet her: https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/retten-til-forsvar--politisk-vold-i-colombia.aspx?activityId=17671

Arrangementet er gratis og vil foregå på dansk. Der bliver serveret mad for alle deltage.

****

I Colombia bliver sociale protester mødt militært, sociale ledere slået ihjel, og advokater er mål for trusler og attentater, når de forsvarer politiske aktivister og tidligere guerillaer. Også i Danmark er menneskerettighederne under pres, og om det drejer sig om forsvarerbeføjelser, behandlingen af asylansøgere eller terrorsigtedes rettigheder, bliver der gået helt til kanten.

Gustavo Gallardo er forsvarsadvokat og forperson for advokatkollektivet Fundación Lazos de Dignidad (FLD). Udover deres mangeårige arbejde til forsvar for politiske fanger, står Gustavo og hans kolleger nu overfor at forsvare politiske aktivister og tidligere guerillaer fra FARC ved den The Special Jurisdiction for Peace (JEP). Forsvarsadvokater i Colombia er meget udsatte, hvor afpresning og dødstrusler er hverdagskost, og hvor menneskerettigheder generelt er under et enormt pres. Gustavo vil fortælle om sin rolle i kampen for fred, retfærdighed og menneskerettigheder i Colombia.

Bjørn Elmquist er forperson for Retspolitisk Forening, tidligere bestyrelsesmedlem af Center for Menneskerettigheder og har tidligere siddet i folketinget i 15 år. Han har været forsvarsadvokat i kontroversielle sager, f.eks. om den kurdiske tv-station ROJ TV, og Tommy Mørck, som kæmpede i Syrien mod Islamisk stat. Bjørn vil dele sine erfaringer som forsvarer og perspektivere aftenens tema til en dansk sammenhæng.

Mvh. Progressive Jurister og Colombia Solidaritet i samarbejde med Djøf

......

¡Ven! A charlas y debate sobre el derecho a defender activistas políticas, y el respeto a convenciones internacionales, partiendo de las condiciones complicadas en Colombia.

Nos visita Gustavo Gallardo, presidente de FLD en Colombia, y Bjørn Elmquist, presidente de la Asociación de Derecho Político, que van a hablar partiendo de sus experiencias como defensores en una serie de casos políticos.

Por cuestiones de espacio hay que apuntarse en un link, que vamos a compartir lo más pronto posible.

El evento es gratuito y se llevará a cabo en danés. Se va a servir comida para todes les asistentes.

***

En Colombia, se está dando tratamiento militar a protestas sociales, líderes sociales están siendo asesinados, y abogados se convierten a blancos de amenazas y atentados, cuando están defendiendo a activistas políticas y exguerrilleros. Los Derechos Humanos también están bajo amenaza en Dinamarca. Se va hasta el límite cuando trata tanto de potencias de defensores, tratamiento de gente buscando asilo, y los derechos de acusados en casos de terrorismo.

Gustavo Gallardo es abogado defensor y presidente del colectivo de abogados Fundación Lazos de Dignidad (FLD). Más allá de su trabajo continuo en defensa de presos políticos, hoy en día Gustavo y sus colegas están defendiendo a activistas y exguerrilleros de las FARC frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Abogados defensores son muy vulnerables en Colombia, donde extorsión y amenazas de muerte es el pan de cada día, y donde escasea el respeto a los Derechos Humanos. Gustavo va a contar sobre su rol en la lucha por la paz, la justicia y los Derechos Humanos en Colombia.

Bjørn Elmquist es presidente de la Asociación de Derecho Político, ex-miembro de la junta del Centro por los Derechos Humanos y exdiputado en el parlamento danés durante 15 años. Fue abogado defensor en casos controversiales como el caso de la estación de televisión kurdo ROJ TV, y el caso de Tommy Mørck, que luchaba en Kurdistán contra el Estado Islámico. Bjørn va a compartir sus experiencias como defensor y dar perspectivas al tema de debate en un contexto danés.

Saludos cordiales, Progressive Jurister y Colombia Solidaritet en colaboración con Djøf

Mere info