Det Bløde Rum - Topic: Writing Trauma

Det Bløde Rum - Topic: Writing Trauma

Mon 2. Dec 18:00 - 20:00

BumZen, Baldersgade 20-22, 2200, København N.

Posted by DetBlødeRum

(English below)
Det Bløde Rum er en gratis støttegruppe for personer der har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen blev startet af personer der selv havde et behov for netværk og støtte og den er siden blevet ført videre af medlemmer fra gruppen. Der har længe været brug for en gratis supportgruppe i København, der henvender sig til queer og ikke-queer personer, alle aldersgrupper og personer fra alle etniske baggrunde.
Vi er ikke psykologer og derfor kan vores møder ikke ses som erstatning for psykolog samtaler eller terapi. Det vi kan tilbyde er et lyttende øre og et trygt rum, hvor du kan tale om dine oplevelser og tanker.
Af hensyn til vores deltageres sikkerhed vil vi ikke offentligt tage stilling til konkrete problemstillinger. Vi kan dog klart betegnes som en del af det venstre radikale miljø.

--DENNE GANG--
Det kan have en helende effekt at skrive om sine oplevelser, sine følelser og processen. Denne gang kommer derfor til at handle om det at skrive sig igennem sit traume. Alle deltagere bedes om at forberede en lille tekst der kan læses op i gruppen. Det kan være et lille haiku, et digt, en sang, en lille historie. Det er helt op til deltageren selv hvad der skal skrives om. Vi taler derefter om skriveprocessen.

I er både velkomne til at deltage en enkelt gang eller hele forløbet. Pårørende er også velkomne til arrangementerne. Børn under teenage-alderen skal ledsages af en voksen.

Arrangementerne vil foregå på dansk/engelsk, afhængigt af hvad der er brug for. Alle vores arrangementer er gratis. Møderne foregår i Baldersgade 22, 2200 København N.
Find mere vigtig info her: https://www.detbloederum.com/
Kontakt: detbloederum@gmail.com

ENGLISH:
Det Bløde Rum is a free support group for people who have experienced sexual violence. The group was started by people who themselves had a need for a network and support, and has since been continued by other members of the group. Copenhagen has long needed a free support group that is open to queer and non-queer people, open to all ages and open to people from all ethnic backgrounds.
We are not psychologists and our the group should therefore not be seen as a substitute for sessions with a psychologist or therapy. What we can offer is a safe environment where you can talk about your experiences and thoughts and be listened to.
Due to the safety of participants the group we will not make any statements regarding specific issues. However, we position ourselves on the radical left.

--THIS TIME--
Writing about one's experiences, feelings and the process can have a healing effect. Therefore this meeting will be about writing through and about trauma. All participants are asked to prepare a little haiku, song, poem or story that can be read in the group. It's totally up to you what you want to write about as long as it is relating to your own experiences. After presenting your story we will talk about the writing process.

You are welcome to join just one event or all of them.
You are welcome to bring close friends or confidant.
Children younger than teenagers have to be accompanied by an adult.
The event will be in Danish or English whichever makes most sense with the participants.

All our events are free. The meetings are at Baldersgade 22, 2200 Copenhagen N.
Find all info about Det Bløde Rum here: https://www.detbloederum.com/
Contact: detbloederum@gmail.com

More info