Åbning af ARTERNES AMBASSADE KØBENHAVN

Åbning af ARTERNES AMBASSADE KØBENHAVN

søn d. 24. nov 14:00 - 18:00

think.dk, Æbeløgade 4 (inner yard!), 2100, København Ø

Skrevet af Anonynm bruger

Åbningsfest for Arternes Ambassade København.
- Indvielse af Artsambassaden, med tale og skål.
- Udnævnelse af de første Artsambassadører for vilde arter i hovedstaden med overrækkelsesceremoni af ordensbånd, ved Nina Tofte Hansen. Det bliver vildt højtideligt!

Artsambassadører der udnævnes ved indvielsen af Arternes Ambassade København, vil forberede at sige/synge/digte/fremvise/optræde/lugte... på vejne af deres art, kort eller langt, sjovt, smukt eller råt, det er helt op til Ambassadøren.

Meld dig til i begivenheden hvis du kommer, ikke bare at du er interesseret!

Artsambassadør-aspiranter til udnævnelser, på dagen:
Pileborer og
Skovfirben - Oskar Zytnik
Mursejler - Grete Sonne
Vibe - /Per Tejsner og Kirsten
Rotte - Terese Verbena
Ræv - Lise Steffensen
Havtorn - Mads Kusk
Stor Vandsalamander og
Hvepseedderkop - Frej Schmedes

Arternes Ambassade København er naturens stemmer i hovedstaden og ønsker at få repræsenteret vilde arter i vores demokrati og by.

Artsambassadører:
Den personlige formidling, som Artambassadører, der folkeligt, kreativt og tankevækkende formidler, og taler for deres art, er udgangspunktet i vores artsmangfoldige fællesskab, på Arternes Ambassader. Her synger hver fugl med hvert sit næb. Flagermuseksperten som skoleeleven, har hver deres måde at tale deres arts sag og vise dens værdi og kår.
Vores første mål er at blive ligeså mange artsambassadører for vilde arter som der er mennesker i borgerrepræsentationen, altså 55.

Vi giver det antropocentriske/ artsegocentriske natursyn modspil, med et natursyn som giver naturen værdi i sig selv.

Et Artsmangfoldigt demokrati.
Vi vil have at naturens vilde arter får meget mere plads, forståelse og accept og at dette vises i den reelle by og samfundsudvikling.

Vi ønsker naturordførere, naturborgmestre og en naturminister, der tager de vilde arters perspektiv på nutidig og fremtidig prioritering og udvikling, og vi ønsker at der indføres juridiske rettigheder for arter, habitater, økosystemer og naturtyper.

Det skal være muligt at sagsøge X, i det almindelige retssystem, på en arts eller et habitat, f.eks Amager Fælleds vegne, hvis en lov, en byplan, eller en privat udnyttelse påvirker en, eller flere arter negativt, i Hovedstaden og landets økosystem.

Vi er tilknyttet Arternes Aarhus og Arternes Aalborg.

#NaturensStemmer
#NaturensRettigheder
#Artsambassadør
#ArternesAmbassadeKøbenhavn

In English:

https://think.dk/events/opening-of-the-embassy-of-species-copenhagen

Mere info