Rojava: Hvad skal der ske? // Perwerda (uddannelse) (IN ENGLISH!)

Rojava: Hvad skal der ske? // Perwerda (uddannelse)  (IN ENGLISH!)

søn d. 10. nov 10:00 - 16:00

Kapelvej 44, Kapelvej 44, 2200, København N

Skrevet af Rojava Alliancen

Oplæg om idéerne bag Rojava samt den presserende situation (GRATIS ARRANGEMENT) //ENGLISH BELOW

Siden Rojava blev invaderet af Tyrkiet 9. oktober, har det stået i flammer. Det unikke demokratiske, feministiske og bæredygtige samfund som gennem syv år er blevet opbygget i regionen, har altid været truet af lokale og globale kræfter siden begyndelsen. Samfundsformen er en torn i øjet på ikke bare det fascistiske tyrkiske regime, men også borgerlige, såkaldte demokratier. Mange menneskeliv er allerede gået tabt siden invasionens begyndelse, selvom Rojava allerede har stået hårdt for skud i kampen mod ISIS med 11.000 menneskeliv ofret.

Derfor inviterer Rojava-alliancen sammen med Kurdisk Kvindeforening og Kapelvej 44 til en spændende - men hyggelig - dag i indskolingens revolutionære tegn ;)
Vores kurdiske kammerat, Sinan, kommer fra udlandet for at fortælle om teorierne bag Rojava-revolutionen - herunder demokratisk konføderalisme, ny internationalisme og den presserende situation i Rojava. Sinan vil også komme ind på mulige løsninger fremadrettet.
Så hvad kommer til at ske med Rojava? Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, at debattere og diskutere.
Oplægget er på engelsk, og er delt ind i tre sessioner. Forhåbentlig kan du være med til alle tre, men hvis ikke, kan du måske komme til én eller to af dem.

Vi vil servere lækre brunchboller, kaffe & te ved arrangementets start, så husk at kom kl. 10 :)
Der vil være kaffe, te og forfriskninger i løbet af dagen.

Programmet lyder som følger:
10:00-11:30:
Den presserende situation i Rojava

12:30-14:00:
Ny internationalisme - herunder demokratisk konføderalisme (én af hovedidéerne bag Rojavas samfundsform).

14:30-16:00:
Presserende løsninger på hvordan Rojava reddes, fremtidsplaner, spørgsmål, debat og diskussion.

Vel mødt!

ENGLISH:
Presentation on the ideas of the Rojava revolution and the urgent situation (FREE EVENT)

Since Rojava was invaded by Turkey 9th of October, all hell has broken loose. The unique democratic, feminist and sustainable society which has been build up in the region through the last seven years, has always been threatened by local and global powers since the beginning.
The social system has been a thorn in the eye of not only the fascist Turkish regime, but also in the eye of liberal so-called democracies.
Lots of human lives have already been lost due to the invasion, even though Rojava already has paid their heavy due with 11.000 lives sacrificed in the fight against ISIS.

Therefore, the Rojava Alliance in Copenhagen along with Kurdish Women's Association and Kapelvej 44 want to invite you to an exciting - but chill - Sunday in the spirit of good ol' revolutionary schooling ;)
Our Kurdish comrade, Sinan, has come from abroad to present on the theories of the Rojava revolution - including democratic confederalism, new internationalism and the urgent situation in Rojava. Sinan will also come up with possible solutions to go from here.
So what will happen with Rojava? It will be possible to ask questions, to debate and discuss.
The presentation will be in English, and will be divided into three sessions.
Hopefully you'll be able to participate in all three of them, but if not, you might be able to participate in one or two of them.

Delicious brunch-buns will be served along with coffee and tea at the beginning of the event, so be sure to be there at 10 :)
There will be coffee and refreshments during the day.

The program reads as follows:
10:00-11:30:
The urgent situation in Rojava.

12:30-14:00:
New internationalism - including democratic confederalism (one of the main ideas behind the social model of Rojava).

14:30-16:00:
Urgent solutions for saving Rojava, future plans, questions, debate and discussion.

Welcome!

Mere info