Close The Camps Demo

Close The Camps Demo

lør d. 30. nov 13:00 - 15:00

Christiansborg Slotsplads

Skrevet af Bwalya

STOP FÆNGSLING AF FLYGTNINGE
STOP DEPORTATIONER
LUK ELLEBÆK
LUK KÆRSHOVEDGÅRD
LUK SJÆLSMARK
LUK AVNSTRUP

Modstand på tværs af lejre!

På trods af politikernes løfter er der ingen forandring i de uacceptable forhold, som flygtninge og asylansøgere lever under. Folk bliver stadig fængslet i deportationslejrene på uvis tid. Tvangsdeportationerne sker stadig. Og børnene bor stadig på Sjælsmark.

Kom med den 30. november, når vi samles for at vise vores modstand mod det racistiske asylsystem og deportationslejrene i Danmark. Kom med for at vise regeringen, at vi ikke accepterer, at de fortsætter den tidligere regerings dødspolitiker mod afviste asylansøgere.

Ny regering, ingen forandring.

Tidsplan og talerlister TBA

Mobile pay: 6804TT

//

STOP IMPRISONMENT OF REFUGEES
STOP DEPORTATIONS
CLOSE ELLEBÆK
CLOSE KÆRSHOVEDGÅRD
CLOSE SJÆLSMARK
CLOSE AVNSTRUP

Resistance across camps!

In spite of the promises of the politicians there is no change in the unacceptable conditions that refugees and asylum seekers are subject to. People are still imprisoned in deportation camps or in the closed prison Ellebæk. The forced deportations still happen. And children still live at Sjælsmark.

Join us the 30th of November when we gather to show our resistance against the racist asylum system and the Danish deportation camps. Be there to show the government that we won’t accept they continue the former government's politics of death against rejected asylum seekers.

New government, no change.

PROGRAM AND LIST OF SPEAKERS TBA

Mobile pay: 6804TT

//
Joojo xabsiyeenta qaxootiga.
Jooji celinta qaxootiga
Xir Ellebæk
Xir kærshovedgård
Xir Sjælsmark
Xir Avnstrup
Kasoo horjeeda dhamaan xeryaha qaxootiga.
Kadib ka bixitaanka balanqaankii siyaasadeed ee siyaasiyyinta, wax iska badelay arima qaxootiga ma jiraan. Qaxootigga wali waa la celiyaa, waxaan lagu-hayaa xeryaha celiska waqti aan cayimneen, ciyaalka kaamka Sjælsmark wali Way ku noolyihiin.
Kaalay, oo nagala sooqayb-gal 30ka November, isu soobax aan ku tuseeno Kasoo horjeedkeena nidaamka Magan-galyaydoonka ee ku saleesan isir-takoorka.
Kaalay, si aan utusno xakuumada In aan aqbalayn in ay sii wadaan nidaamkiin dowladii hore ee ahaa siyaasada dhmishada-hoogga iyo ba'a ee looga soo horjeday magan-galyo Doonka la diiday.
Dowlad cusub, isbadel la'aan.

#closethecamps #closeKHG #closeellebaek #closesjælsmark #Closeavnstrup #openourcases
#NoBordersNoPrisonsNoCamps #newgovernmentsnochange

Mere info