STOP TRUMP DK

STOP TRUMP DK

man d. 2. sep 17:00 - 20:00

in front of US embassy

Skrevet af Bwalya

Trump kommer til Danmark og det kraever bredt modstand i en brede koalition alliance blandt græsrodsbevaegelser.
Solidaritet og en binding mellem de kampe i USA og i Danmark
Racisme, facisme, flygtninge og migrant fængsler, krig for profit, hade mod LGBTQIA, misogyni.
Lad os stå sammen og giver et rungende NEJ!!

Donald Trump kommer til Danmark d. 2. og 3. september 2019 – vi går på gaden for at protestere imod ham, hans hadefuld og splittende politik og for at kræve et alternativ.

(English below)

Vi vil sige det højt og tydeligt:

* NEJ til racisme, islamofobi og brud på flygtninge og oprindelige folks rettigheder
* NEJ til benægtelse af videnskab og klimakrisen
* NEJ til kvindehad, transfobi og homofobi
* NEJ til profitdrevne krige

Og lad os huske: Det handler ikke kun om Trump! Trumps højreekstreme agenda spreder sig i Danmark og Europa. Vi vil gøre det klar for den danske regering, at ved at byde Trump velkommen, normaliserer de ikke blot ham, men hans agenda med dens racisme, anti-feminisme, klimabenægtelse og imperiale krigsførelse.

Som en reaktion er vi en bred sammenslutning af græsrods- og civil samfundsorganisationer, der mødes i solidaritet for at sige: vi må stoppe Trump og Trumpism.

* VI VIL HAVE fred og enhed
* VI VIL HAVE en ende på hvidt overherredømme
* VI VIL HAVE retfærdighed for alle etniciteter, racer og religioner
* VI VIL HAVE en ende på al kønsbaseret undertrykkelse
* VI VIL HAVE klimaretfærdighed nu

Vi samles d. 2. september som beboere, organisationer, communities, familier, studenter og aktivister, med bannere, skilte og demo-vogne. Alle opfrodres til at lave deres eget ”Gå med os til Stop Trump-demonstrationen”-event for at mobilisere deres folk.

Vi aktivt rekrutterer medarrangører. Da disse emner går på tværs af politisk parti, er demonstrationen partipolitisk neutralt. Partier er velkomne og må gerne arrangere et optog til demoen, men skal ikke være medarrangører. Programmet vil bestå af et optog, taler og musik. Detaljerne vil blive offentliggjort snarest.

Har du spørgmål eller presse-forespørgsler – eller vil du gerne deltage i demonstrationen om allieret eller som medvært – så send en Messenger besked til Black Lives Matter Denmark.

PRESSEANSVARLIG:
Steve McFarland, 26 33 49 42
Bwalya Sørensen, 60 15 70 04

(Billedet af Gage Skidmore, CC BY-SA. Design af Robyn Kanner CC BY-NC)

-

Donald Trump is coming to Denmark on the 2nd and 3rd of September 2019 - we will take to the streets to reject him and his policies of hate and division, and to demand an alternative. We will say loudly and clearly:

* NO to Racism, Islamophobia and violations of refugee and indigenous rights
* NO to Denial of science and of the climate crisis
* NO to Misogyny, transphobia and homophobia
* NO to Profit-driven wars

We know this is not just about Trump! Trump’s brand of extremist right-wing politics is gaining power in Denmark and across Europe. We want to make clear to the Danish government that by welcoming Trump they are normalizing not just him, but his agenda of racism, anti-feminism, climate change denial, and imperial war.

In response, we’re a growing coalition of grassroots and civil society organizations coming together in solidarity to say: we must stop Trump and Trumpism.

* WE WANT peace and unity
* WE WANT an end to white supremacy
* WE WANT just treatment across ethnicity, race and religion
* WE WANT a feminist society committed to ending all gendered oppression
* WE WANT urgent action to address the climate crisis

We come together on September 2nd as neighbors, organizations, families, students, and activists with banners, signs, and floats. All who support the platform are welcome, and are encouraged to make their own “March with us at the Stop Trump Demonstration”-event to mobilize their people.

We are actively seeking co-sponsors. Because these issues cut across political party, the demonstration is non-partisan: parties are welcome to organize a group for the demonstration, but will not be co-sponsors. The program will include a march, speeches and music. Further details announced soon.

For questions, press inquiries, to join ally, co-host if you want to join as an ally or co-host, or for anything else, please message the Black Lives Matter DK inbox.

PRESS CONTACTS:
Steve McFarland, 26 33 49 42
Bwalya Sørensen, 60 15 70 04
Maryam AlKawaya , maryam.alkhawaja@gmail.com

(Photo by Gage Skidmore, CC BY-SA. Design by Robyn Kanner CC BY-NC)

Mere info