Fernisering / Opening of solo show about right-wing extremism by Johan Tirén

Fernisering / Opening of solo show about right-wing extremism by Johan Tirén

Sat 18. May 14:00 - 17:00

CAMP / Center for Art on Migration Politics, Thoravej 7, 2400, København NV

Posted by CAMP (Center for Art on Migration Politics)

(Scroll down for English version)

Hjertelig velkommen til åbningen af den svenske kunstner Johan Tiréns soloudstilling "Vi siger vad du tänker" (Vi siger, hvad du tænker), som stiller skarpt på fremmarchen af højreekstreme, indvandringskritiske og racistiske partier i europæisk politik.

Udstillingen kaster et kritisk blik på det nationalistiske, højrepopulistiske, indvandringskritiske svenske parti Sverigedemokraterna, som i dag er Sveriges tredjestørste parti.

I en videoinstallation fra 2005 og to nye værker skabt specielt til CAMP kortlægger Tirén partiets rødder i den racistiske bevægelse Bevar Sverige Svenskt og slår revner i partiets visioner om et monokulturelt samfund og dets virkeliggørelse.

Udstillingen inviterer publikum til at reflektere over, hvordan det er lykkedes højreekstreme grupper at vinde indpas i de fleste europæiske parlamenter, og hvordan vi kan konfrontere deres politik.

Ferniseringen byder på debat med Bwalya Sørensen (grundlægger af Black Lives Matter Denmark) og Mikkel Bolt Rasmussen (kunsthistoriker og politisk teoretiker) og en samtale mellem Johan Tirén, kunstner Michelle Eistrup og Trampolinhusets programdirektør Tone Olaf Nielsen om kunstneriske og aktivistiske modsvar til fremmarchen af højreekstreme, racistiske og indvandringskritiske grupper i Europa.

ÅBNINGSPROGRAM /

14–14:15: Velkommen / ved CAMPs stiftere Frederikke Hansen og Tone Olaf Nielsen

14:15–15: Debat / Modsvar til højreekstremisme

”Aldrig mere” / 15 min. oplæg ved Bwalya Sørensen (grundlægger af Black Lives Matter Denmark)

”Senfascisme, æstetik og klasse” / 15 min. oplæg ved Mikkel Bolt (kunsthistoriker og politisk teoretiker, Lektor i kulturhistorie ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet)

Spørgsmål til oplægsholderne (15 min.)

15–15:15: Lidt vådt og lidt godt

15:15–16: Samtale / Vi siger, hvad du tænker
Kunstner Johan Tirén, kunstner Michelle Eistrup og Tone Olaf Nielsen (Trampolinhusets programdirektør) diskuterer kunstneriske modsvar til fremmarchen af højreekstreme, racistiske og indvandringskritiske grupper og partier i Europa

16–17: Johan Tirén svarer på spørgsmål i udstillingen

LÆS MERE om udstillingen på: campcph.org/current-and-upcoming/352019

DOWNLOAD GRATIS udstillingskatalog her: indd.adobe.com/view/9943a429-bd86-4d4d-bce8-46021af9fb6e

Udstillingen er realiseret med støtte fra Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og The European Cultural Foundation.

_______________________________________________________

ENGLISH /

A warm welcome to the opening of Swedish artist Johan Tirén's solo exhibition "We're saying what you're thinking," which takes a critical look at the rise of anti-immigration, racist, far-right parties in European politics.

The exhibition undertakes a critical survey of the nationalist, right-wing populist, anti-immigration Swedish party, Sverigedemokraterna (Sweden Democrats), which has grown to become the third largest party in Sweden.

In a video installation from 2005 and two new works created for the CAMP exhibit, Tirén maps the party’s roots in the racist movement Bevar Sverige Svenskt (Keep Sweden Swedish) and punctures the party’s vision of a monocultural society and its realization.

The exhibit invites audiences to reflect on how far-right groups have managed to enter parliaments across Europe, and how we can confront their politics.

The opening features a debate with Bwalya Sørensen (founder of Black Lives Matter Denmark) and Mikkel Bolt Rasmussen (art historian and political theorist) as well as a conversation between Johan Tirén, artist Michelle Eistrup, and program director of Trampoline House, Tone Olaf Nielsen, on artistic and activist counter-moves to the rise of far right, racist, anti-immigration groups in Europe.

OPENING PROGRAM /

14–14:15: Welcome / by CAMPs founders Frederikke Hansen and Tone Olaf Nielsen

14:15–15: Debate / Responses to right-wing extremism

“Never again” / 15 min. presentation by Bwalya Sørensen (founder of Black Lives Matter Denmark)

“Late Fascism, Aesthetics and Class” / 15 min. presentation by Mikkel Bolt (art historian and political theorist, Associate professor at the Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen)

Q & A (15 min.)

15–15:15: Refreshments

15:15–16: Conversation / We’re saying what you’re thinking
Artist Johan Tirén, artist Michelle Eistrup, and Tone Olaf Nielsen (Program director of Trampoline House) discuss artistic responses to the advance of far-right, racist, and anti-immigrant groups and parties in Europe

16–17: Johan Tirén answers questions in the exhibition

READ MORE about the exhibition here: campcph.org/current-and-upcoming/352019-lrfl6

DOWNLOAD FREE exhibition catalog here: indd.adobe.com/view/a5447391-72a9-4a83-abac-f2e626b70aac

The exhibition is supported by Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, and The European Cultural Foundation.

More info