Rebellion Week - Extinction Rebellion Danmark

Rebellion Week - Extinction Rebellion Danmark

man d. 15. apr 09:00 - ons d. 17. apr 23:00

Copenhagen

Skrevet af Anonynm bruger

***English below***
--------------------------------------Dansk-----------------------------------------
Er du seriøs omkring nedbrydningen af klimaet?

Er du klar til at være en del af en fredelig, modstandsdygtig, beslutsom modstand af ødelæggelsen af vores verden?

Så læs venligst dette til slutningen, og del med alle dine venner.

Den 15.- 17. april hører vi, at der vil være tre dage med ikke voldelig direkte aktion i København! 😉

Den 15. april rygter det sig, at der vil være en Begravelse for Fremtiden, med en blokade af et politisk mål i slutningen af begravelsesmarchen gennem centrum af byen. Til dette vil du sandsynligvis have gavn af at tage begravelses tøj med! Se kommentarer for at se, hvordan dette er blevet gjort i udlandet.

Den 16. april rygter det sig, at der vil være en "Vores børns blod" aktion, rettet mod et centralt politisk mål. Se kommentarerne for at se billeder af dette blive gjort i udlandet.

Den 17. april rygter det sig, at nogle mennesker vil skrive IPCC-rapporten på Folketinget - så politikerne ikke kan glemme videnskaben! Se begivenhedsbilledet.

Rygterne siger, at aktionerne vil starte om morgenen hver af de tre dage!

Som altid, er alle, der er åbne, velkomne. Som altid, vil der være behov for frontlinje aktivister og også mange ikke-anholdelige roller!

Hvis du vil deltage i en eller anden form, skal du deltage i en træning! Ingen træning betyder, at du ikke vil blive betragtet som en del af vores handlingskonsensus! (Tag frokost med til træningen, tak!)

Aalborg, 6. april. https://www.facebook.com/events/2350548101622660/

Århus, 6. april. https://www.facebook.com/events/2198498573549867/

Odense, 7. april. https://www.facebook.com/events/297809340912462/

Kolding, 7. april. https://www.facebook.com/events/2310966699188404/

København, 13. april. https://www.facebook.com/events/406619596763247/

Der kommer til at være yderligere forberedelser søndag den 14. april i København i BumZen ! Hvis du kun kan deltage i aktion én af de tre dage, er forberedelsen den 14. endnu vigtigere!
https://www.facebook.com/events/2338861943060193/

Indkvartering er tilgængelig i København for alle, der ønsker at bo fra lørdag til torsdag!
https://docs.google.com/document/d/12gKCSDozxQIXcYE_CJtDahqBDpMpc1XHRJop7KUr9uI/edit

----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------English---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

Are you serious about the climate breakdown?

Are you ready to be part of a peaceful, resilient, determined resistance to the destruction of our world?

Then please read this to the end, and share with all your friends.

On the 15th-17th April we hear that there will be three days of non-violent direct action in Copenhagen! ;)

On the 15th April rumour has it that there will be a Funeral for the Future, with a blockade of a political target at the end of a funeral march through the centre of the city. For this you will probably benefit from bringing funeral clothes! See comments for a picture of this being done overseas.

On the 16th rumour has it that there will be the 'blood of our children action' aimed at a central political target. See comments for a picture of this being done overseas.

On the 17th rumour has it that some folks will be writing the IPCC report on the Folketing - so the politicians can't forget the science! See the event picture.

Actions are rumoured to be starting in the morning each of the three days!

As always, everyone who is welcoming is welcome. As always, there will be a need for front-line activists and also many non-arrestable roles!

If you want to join in any capacity, you will need to attend some training! No training means you will not be considered as part of our action consensus! (Bring lunch to the training, please!)

Aalborg, 6th April. https://www.facebook.com/events/2350548101622660/

Aarhus, 6th April. https://www.facebook.com/events/2198498573549867/

Odense, 7th April. https://www.facebook.com/events/297809340912462/

Kolding, 7th April. https://www.facebook.com/events/2310966699188404/

Copenhagen, 13th April. https://www.facebook.com/events/406619596763247/

There will be further action preparation on Sunday 14th in Copenhagen, in BumZen! If you can only join the action for one of the three days, the preparation on the 14th is still essential!
https://www.facebook.com/events/2338861943060193/

Accommodation is available in Copenhagen for all who wish to stay from Saturday through to Thursday!
https://docs.google.com/document/d/12gKCSDozxQIXcYE_CJtDahqBDpMpc1XHRJop7KUr9uI/edit

Mere info