Politiske Folkekøkken - Hvad betyder paradigmeskiftetfolk på flugt?

Politiske Folkekøkken - Hvad betyder paradigmeskiftetfolk på flugt?

ons d. 20. mar 16:30 - 20:00

Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200, København N

Skrevet af Anders Boss Holsting

Paradigmeskiftets konsekvenser for flygtninge: Midlertidighed, uvished og fattigdom

//ENGLISH BELOW// - the debate will be in English.

Program
16.30 Dørene åbner
17.00 Paradigmeskiftet nationalt og globalt
18.00 Bæredygtig middag til 50 kr.
19.00 Musik og fejring af persisk nytår.
20.00 Tak for i aften

Et flertal i Folketinget har vedtaget et såkaldt ”paradigmeskift”.
Fremover skal der fokus på at sende nytilkomne borgere med flygtningebaggrund tilbage til hjemlandet i stedet for at integrere dem i det danske samfund.

Men hvilke konsekvenser får det for flygtninge, som i forvejen oplever, at deres liv bliver påvirket af adskillige stramninger på området.
Hvad betyder midlertidigheden af deres opholdstilladelse, manglende udsigt til forbedring af situationen i hjemlandet, fokus på hjemsendelse, konstante lovændringer og stramninger på området, og den fattigdomsskabende integrationsydelse?

Vi vil sætte fokus på de nationale og globale politikker, der bliver ført på flygtningeområdet, på konsekvenserne for flygtninges muligheder, og hvad civile aktører kan gøre for at støtte flygtninge.

- Mai Rasmussen: fra tyske flygtninge til paradigmeskiftet - Civile aktørers rolle i at støtte borgerer med flygtningebaggrund.
- Nikolas Tan: Nationale og globale politikker og hvordan de fungerer i praksis
- Mozhdeh Ghasemyani: Paradigmeskiftets psykiske konsekvenser hos flygtninge
- Dana Albittar: Borger med flygtningebaggrund siden 2015

Politisk folkekøkken er et socialt samlingspunkt, hvor vi stiller de vigtige spørgsmål til den verden vi lever i og samles i gode samtaler over vegetarisk mad til 50 kr.
Politisk Folkekøkken bliver til i samarbejde med Tuborg Fondet.
Velbekomme!

//ENGLISH//

Program
16.30 Doors open
17.00 The change of refugees paradigme nationally anf globally.
18.00 Sustainable food 50 kr.
19.00 Music and a celebration of the Persian New Year
20.00 Thank you and goodbye

A majority in the Danish parliament has voted yes to a so-called “Paradigm change”.
From now on focus will be on sending back newly arrived citizens with refugee background to the country of origin instead of integrating them into the Danish society.

But what consequences does it have for refugees that their lives become ever more restricted?
And what consequences do the the temporality, lack of possible change for the better in the country of origin, focus on returning, constant change of laws have ?

We turn our attention to national and international policies on the refugee agenda and see how these changes influence the refugee’s possibilities. We also look at what civil society organisations can do to help.

- Mai Rasmussen: From German refugees to the paradigm change – the role of civil society.
- Nikolas Tan: National and international policies and how they work in praxis.
- Mozhdeh Ghasemyani, Psychologist: The mental consequences for refugees.
- Dana Albittar: Citizen with immigrant background since 2015.

Political community kitchen is a gathering point where we ask the important questions to the world we live in and gather around good conversations and vegetarian food.

Mere info