8. marts

8. marts

fre d. 8. mar 17:00 - lør d. 9. mar 02:00

Kapelvej 44, Kapelvej 44, 2200, København N

Skrevet af Annelise Witek

::::::::::::::::::::::English Below:::::::::::::::::::::::::

For 4. år i træk arrangerer aktivister fra Folkets Hus 8. marts i samarbejde med Kapelvej 44, The Union - Cultural Workers' Union for Black and People of Colour og SWEAT.

Aftenen vil igen i år byde på forskellige indslag som oplæg, musik og poesi, med temaer som vi synes er relevante for den feministiske kamp i dag.

Denne 8. marts vil vi ikke kigge tilbage og klappe os selv på skuldrene over hvad, der allerede er blevet opnået, men i stedet kigge på den undertrykkelse og kamp der sker idag. Derfor har vi i år inviteret bidragsydere, der beskæftiger sig med queer og køn, gentrificering, racisme, islamofobi og asyl.


----------Praktisk info---------------

:::::Tryggere rum::::

Vi synes ofte at feminisme i Danmark tager udgangspunkt i en binær kønsopfattelse og er centreret omkring hvidhed. Det er alt for sjældent at man hører transpersoner og genderqueers komme til orde i medierne eller rundt omkring til feministiske arrangementer. POCs (people of colour) bliver ofte overset og ussynliggjort. De fleste rum er domineret af en hvid majoritet. Sådan er det også ofte på venstrefløjen, og har været tilfældet til Folkets Hus’ tidligere 8. marts arrangementer. Derfor forsøger vi i år at gøre en indsats for at skabe et mere inkluderende rum for femmes, trans, queer bipocs og generelt for de folk, der på egen krop er berørt af de kampe, som vores stærke bidragsydere belyser.

Temaerne i år er queer og køn, gentrificering, racisme, islamofobi og asyl. Vi opfordrer derfor folk, der på egen krop mærker konsekvenserne af de her ting, til at tage plads på de forreste rækker. På den måde bliver det muligt for oplægsholderne at finde dem blandt publikum, der genkender det de snakker om. Vi ønsker at skabe et rum, hvor de stærke folk, der holder oplæg på dagen og deler deres tid og arbejde med alle, føler sig trygge. Et rum hvor man både kan blive klogere, men også dele erfaringer og genkende hinandens kampe.


::::Program::::

Programmet er undervejs og vil blive offentliggjort løbende


::::Mad og bar::::
Arrangementet bliver holdt på Kapelvej 44 som står for folkekøkken og øl/sodavands bar.
The Union - Cultural Workers Union For Black and People of Colour arrangerer drinksbar hvor al overskuddet går til at starte deres fagforening op.

::::Adgang::::
Der er kørestolsadgang

::::Efterfest::::
SWEAT queer dance club fra Malmø arrangerer efterfest fra ca. kl 23-02

::::Børnepasning::::
Der kommer til at være børnepasning fra 17-20.30

::::Sikkerhed::::
Club Mafia stiller op med sikkerhedspersoner under arrangementet

--------------ENGLISH------------------------

Folkets Hus will for the 4th time celebrate 8th of march in collaboration with Kapelvej 44, The Union and SWEAT.

The evening will offer different features such as talks, music and poetry, with themes that we find relevant for the feminist struggle today.

This 8th of March, we are not celebrating what has already been achieved. Instead we will look at the oppression and struggle that is happening today. The contributors/speakers that we have invited this year will talk on themes such as queer, gender, gentrification, racism, islamophobia and asylum.


-------Practical information-------

::::Safer spaces::::
We often find that feminism in Denmark is based on a binary gender perception and is centered around whiteness. It is too rare that transgender people and genderqueers are heard in the media or to feminist events. PoCs (people of color) are often overlooked and rendered invisible. Most rooms are dominated by a white majority. This is also the case on the Danish left-wing and has been the case for earlier Folkets Hus 8th of March events.

Therefore, we are this year making an effort to create a more inclusive space for femme, trans, queer bipocs, and generally for those people who on their own body have dealt with the consequences of the issues that our strong speakers this evening are presenting.

The themes this year are queer, gender, gentrification, racism, islamophobia and asylum and we encourage people who on their own body feel the consequences af these issues, to take place in the front row seats of this afternoon and evening. With this initiative we hope that the speakers can find their friends and equals among the audience who recognize what they are talking about. We aim to create a space where the strong people giving speech this day and share their work and time feel safe. A space where you can get enlightened but also share experiences and find recognition.

::::Program::::

The program is on its way and will be published ongoingly

::::Food and bar::::
The event will be held at Kapelvej 44 who will provide a peoples kitchen and a bar with soda and beer.
The drinks bar is held by The Union - Cultural Workers Union For the Black and People of Color and all profits of the evening will go to the start-up of their union.

::::Access::::
Wheelchair access

::::After party::::
The SWEAT-crew from Malmö will arrange and afterparty. From approx. 23-02

::::Childcare::::
There will be childcare from 17-20.30

::::Safety:::::
Club Mafia provides safety people during the event