Queer Sauna #33

Queer Sauna #33

tor d. 14. feb 15:30 - 21:00

Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade 12a, 2200, kbh.N.

Skrevet af Ronja

Price: 60-120 pay what you can

---English below---

Denne måneds Queer Sauna delt op i et børnefamilie-event (15:30-17:30) og et voksen-event (18:00-21:00)

Fokus på hygge, kropspositivitet og afslappet samvær. Queer Sauna er først og fremmest tiltænkt queerpersoner og andre personer der ikke føler sig trygge eller tilpas i 'almindelige' to-kønsopdelte rum; fx svømmehaller. Kom alene, med dine venner, dine børn, og/eller partnere. Du bestemmer selv hvor på- eller afklædt du er. Medbragt mad og/eller snacks er velkomment.

Denne aften byder på sauna, måske saunagus, karbad, brusebad, gratis te og snacks. Desuden vil der være en gør-det-selv frisørsalon, hvor man kan klippe hinandens hår - vi stiller sakse og trimmere til rådighed.

Aftenens program er vintervelvære - med fx gratis DIY body scrub og fodbad.

Queer Sauna Cph er vegansk, alkoholfrit og frivilligdrevet. Fotografering er ikke tilladt. Alle indtægter fra døren går til at dække Sjællandsgade Badets driftsomkostninger. Sjællandsgade Badet er ikke niveaufrit, og ikke tilgængeligt for kørestole.

BILLETTER:
Du kan sikre dig en billet på følgende måder:
1. Online via billetlinket: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cswrc3deyz
Du behøver ikke printe billetten.
2. Hvis du ikke kan købe online/ikke har råd, så skriv en facebookbesked til os for at reservere billetter.
3. Overskydende billetter sælges i døren - kom tidligt for at sikre dig billet!
Vi lukker max 45 personer ind i alt for at undgå at det bliver proppet.
PRIS: Forslag 60 til 120 kroner, betal hvad du kan. Ingen bliver afvist pga mangel på penge. Børn er gratis og kræver ikke billet.
DØRENE ER ÅBNE mellem kl 18:00 og 19:30 - dvs man skal ankomme inden kl 19:30, også selvom man har købt billet i forvejen. Send os en besked i forvejen hvis du ved at du kommer senere end kl 19:30.

Til børneeventet 15.30-17.30 købes billet i døren.

//

This month's Queer Sauna is divided into a kids event (15:30-17:30) and an adult event (18:00-21:00)

An event filled with coziness, body positivity, and relaxed togetherness as you enjoy sauna, shower, and bath tubs. Queer Sauna is primarily for queer people and other people who do not feel comfortable or safe in 'regular' gender divided spaces, such as public pools. Come alone, with friends, your children, or partner(s). You can decide for yourself how dressed - or undressed you'd like to be. Feel free to bring your own dinner and/or snacks.

This evening will feature sauna, maybe saunagus, showers, bath tubs, free tea and snacks. Additionally, there will be a do-it-yourself hair salon, where people can cut each other's hair - we will provide buzzers and scissors.

Tonight's program is winter wellness - with free DYI body scrub and foot baths.

Queer Sauna Cph is vegan, alcohol free, and volunteer driven. No photographing allowed. All proceeds from the door go to covering Sjællandsgade Bath's operating costs. Sjællandsgade Bath has stairs in the entry and isn't wheelchair accessible.

TICKETS:
You can ensure yourself a ticket in the following ways:
1. Online via the ticket link: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cswrc3deyz
No need to print the ticket.
2. If you cannot buy online / can't afford it, send us a facebook message in order to reserve tickets.
3. Excess tickets are sold at the door - come early to ensure your ticket!
We let max 45 people in, in total, to avoid it becoming crowded.
PRICE: Suggestion: 60 to 120 kroner - pay what you can, no one will be turned away due to lack of money. Children get in for free and do not require a ticket.
DOORS ARE OPEN between 18:00 and 19:30 - ie you must arrive before at 19:30, even if you have purchased a ticket in advance. Send us a message in advance if you know that you are coming later than at 19:30.

Tickets for the kids edition 15.30 - 17.30 are sold in the door.

Mere info