DEMO: Alle feminister på gaden!

DEMO: Alle feminister på gaden!

fre d. 8. mar 16:30 - 18:30

Vor Frue Kirke, Nørregade 8, 1165, København

Skrevet af Anonynm bruger

Information in English below.

-- ALLE FEMINISTER PÅ GADEN --

Kampen for kvinder og queers’ rettigheder er under angreb i hele verden. Og Danmark er langt fra i mål. Hvad end det er retten til at bestemme over vores egne kroppe, krav om lige løn eller retten til ikke at blive diskrimineret på grund af vores hudfarve, så er der masser af kampe, der ikke er vundet endnu. Det bliver vi nødt til at handle på.

Vi nægter at hudfarve, køn, seksualitet, klasse eller raskhedsnormer skal stå i vejen for de muligheder, som vi bliver givet i livet. Derfor er lige adgang til både vores arbejdsmarked, sundhedsvæsen, rets- og uddannelsessystem essentielt for vores kamp.

Vi tager kampen i egen hånd og går på gaden d. 8. marts for at tage et fælles skridt på tværs af feministiske organisationer i retning mod et mere retfærdigt samfund. Den ene kamp må ikke vige for den anden. Det er nødvendigt, at vi står stærkt og forenet som feministisk bevægelse, for at det skal lykkes.

Kampen for frihed, lighed og solidaritet har kvinder, queers og andet godtfolk kæmpet på tværs af generationer og feministiske værdier siden før nogen af os blev født. Derfor samler vi den feministiske bevægelse til demonstration d. 8. marts under en fælles dagsorden: Alle feminister på gaden!

Tag din mærkesag med og en ven i hånden - vi ses!

Program og talere følger.

MEDARRANGØRER:
Amnesty International Danmark
Danske Studerendes Fællesråd
Demos
Women's March Copenhagen
3F København
Landsforening for Socialpædagoger
HK Ungdom Hovedstaden
Københavns Unge Feminister
Mellemfolkeligt Samvirke
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre
Feministisk Initiativ
Enhedslisten København
Socialistisk Ungdomsfront
SF København
SF Ungdom
Socialdemokratiet København
___________________________________________

-- ALL FEMINISTS TO THE STREETS --

All over the world, the struggle to advance womens’ and queer rights is under attack. And Denmark is far from the goal. Whether it is the right to have control over our own bodies, the demand for equal pay, or the right to not be discriminated based on the colour of our skin, there are many battles that have yet to be won. We have to act.

We refuse to let skin colour, gender, sexuality, class or health standards stand in the way of our opportunities in life. This is why equal access to the labour market, health care, justice and educational systems is essential to our struggle.

We are taking matters into our own hands and we are taking back the streets on March 8th, uniting feminist organisations in taking a common step towards a more equal society. One struggle cannot get in the way of another. We must stand strong and united as a feminist movement to succeed.

The fight for liberty, equality and solidarity has been fought by women, queers and others across generations and feminist values since before any of us were born. Therefore, we gather the feminist movement in demonstration on March 8th under one common goal: All feminists to the streets!

Bring your favourite cause and take a friend by the hand - see you there!

Program and speakers on its way.

CO-ORGANIZERS:
Amnesty International Danmark
Danske Studerendes Fællesråd
Demos
Women's March Copenhagen
3F København
LFS
HK Ungdom Hovedstaden
Københavns Unge Feminister
Mellemfolkeligt Samvirke
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre
Feministisk Initiativ
Enhedslisten København
Socialistisk Ungdomsfront
SF København
SF Ungdom
Socialdemokratiet København

Mere info