Manifestation #5: Support the children in Sjælsmark

Manifestation #5: Support the children in Sjælsmark

tir d. 15. jan 15:00 - 17:00

Gammeltorv/Nytorv, København

Skrevet af Niemann

Scroll down for english

Vi mødes i starten på det nye år for vise at vi stadig er her, og stadig ikke tolererer statens traumatisering af børn og unge i udrejsecentret Sjælsmark!

I november og december mødtes vi til række demonstrationer for bedre vilkår for Sjælsmarks børn og unge. Vi mødtes for at vise vores støtte til bevægelsen af børn, deres forældre og omsorgspersoner fra udrejsecenter Sjælsmark, og manifestere modstand mod regeringens dødspolitiker.

Statens traumatisering af børn og unge i Sjælsmark forsætter, og det gør modstanden også! Vi kalder på jeres støtte til femte og sidste demonstration i rækken for børnenes vilkår. Denne gang samles vi for at gøre krav på svar på beboernes spørgsmål: Hvor lang tid skal vi være i Sjælsmark? Vi kræver klarhed om beboernes fremtid, og beder Amnesty om hjælp til at stoppe de fængselslignende forhold for børn og unge i Sjælsmark, og opnå hurtigere behandling af beboernes sager. Vi samles foran Amnesty for at manifestere at Sjælsmark ikke kan være en endedestination for liv!

Rækkens femte demonstration finder sted tirsdag d. 15. jan kl. 15.00 foran Amnesty International, Gl. Torv 8, 1457 København K.
DEL DEL DEL!

Børn og unge lever under forhold, der er sammenlignelige med et fængsel, men med færre rettigheder.
Her er nogle eksempler på, hvad børnene i Sjælsmark bliver udsat for af traumatiserende oplevelser af den danske stat:

- Børn og unge i Sjælsmark får så ringe kost i Sjælsmarks kantine, at de får mavesmerter.

- Børnenes sundhed og trivsel forværres pga. den uspiselige mad, som kantinen tilbyder. Forældre må ikke tilberede frisk kost til børnene, da der ikke er køkkenfaciliteter eller køleskabe i Sjælsmark.

- Et flertal af børn kan ikke få plads i folkeskolen.

- Børnene der ofte kommer fra krigsramte zoner, bliver udsat for lyden af skudsalver fra den nærliggende militærbase.

- Forældre har kun adgang til nyt tøj til deres børn hvert halve år og de giver udtryk for, at børnene fryser.

- Vinduerne i Sjælsmark er utætte og børnene får træk. Børnene har ikke adgang til TV eller legetøj på deres værelser.

- Børnene har ikke mulighed for at få rent tøj på, fordi der er begrænset mulighed for at vaske tøj, der er 5-6 vaskemaskiner (som ofte er i stykker) til rådighed for omkring 200 mennesker.

- Der er ikke adgang til støvsugere, så børnene må lege i beskidte rum.

Støt aktivisterne i Sjælsmark med at få flere rettigheder og mere tålelige livsvilkår!

Aktivisterne kræver:

· Luk Sjælsmark!
· Adgang til dansk folkeskole/vuggestue/børnehave!
· Ændring af madordningen!
· Adgang til delekøkkener, hvor der kan laves mad!
· Bedre adgang til sundhedssystemet!
· Genåbning af sager efter maksimum 12 måneder!
· Tilladelse til at arbejde/komme i praktik/uddannelse!
· At få kontante ydelser tilbage!
· Tøj oftere end hver sjette måned!

Hvor lang tid skal vi være i Sjælsmark?

Hold øje her og på kanaler som The Bridge Radio Freedom of Movements Refugees Welcome Trampoline House Welcome To Denmark Respons Marronage

Foto:
______________________________________________________
English:

We’re gathering together in the beginning of the new year to manifest that we’re still here to fight against the state's traumatization of children and young people forced to live in the deportation camp Sjælsmark!

During November and December, children and parents living in deportation camp Sjælsmark have initiated a series of demonstrations in the fight for better conditions for the children of Sjælsmark. The demonstrations continue and we are meeting again for the fifth time to manifest resistance.

We’ll meet for the fifth time to fight for better conditions for the children in Sjælsmark. This time we’re demanding an answer to the residents’ question about their future: How long do we have to stay in Sjælsmark? We are gathering in front of Amnesty International to ask them to help the residents to achieve better conditions for children and young people while living in Sjælsmark and a faster processing of their cases. Sjælsmark can not be the end of their lives!

The fifth demonstration will take place on Tuesday 15th of Januarh. We meet at 15.00 in front of Amnesty International, Gl. Torv 8, 1457 København K.
SHARE SHARE SHARE!

Children and young people are forced to live under prison-like conditions in Sjælsmark, but with fewer rights.

- The appalling quality of the food available to children and young people in Sjælsmark gives them stomach pains.

- The children’s health and well-being is deteriorating because of the inedible food offered in the canteen.

- Parents are not able to prepare fresh food for their children as there are no kitchen facilities or refrigerators in Sjælsmark.

- The majority of the children does not have acces to folkeskolen.

- The children, whom many have left war zones, are exposed to the sound of gunfire from the military base nearby.

- Parents only have access to new clothes for their children every six months and the children are cold.

- The windows in Sjælsmark are uninsulated and the children are freezing.

- The children don’t have access to TV or toys in their rooms. People

have limited possibility of washing clothes as there are 5-6 washing machines (which are often broken) available to the whole camp.
This means that the children have no opportunity to get clean clothes when needed.

- People also have no access to vacuum cleansers, so the children have to play in unclean rooms.

These children are deprived of their freedom and subjected to traumatising conditions under the Danish state. Support the activists in their fight for more rights and more tolerable living conditions!

The activists living in deportation camp Sjælsmark demands:
Close Sjælsmark!

Access to Danish schools/kindergardens!
Change of food system!
Access to a shared kitchen where the residents can cook themselves !
Better health care!
Reopening of cases after maximum 12 months!
Permission to work/praktik/education!
Pocket money again!
Clothes not just every six months!

How long do we have to stay in Sjælsmark?

The activists living in deportation camp Sjælsmark demands:

Close Sjælsmark!
Access to Danish schools/kindergardens!
Change of food system!
Access to a shared kitchen where the residents can cook themselves !
Better health care!
Reopening of cases after maximum 12 months!
Permission to work/praktik/education!
Pocket money again!
Clothes not just every six months!

Stay tuned here and on channels like The Bridge Radio Freedom of Movements Refugees Welcome Trampoline House Welcome To Denmark Respons Marronage