Inhabit. Håndbog i autonomi - Bogreception i Folkets Hus

Inhabit. Håndbog i autonomi - Bogreception i Folkets Hus

fre d. 14. dec 17:00 - 19:00

Folkets Hus, Stengade 50, 2200, København N

Skrevet af inhabitkbh

/ Scroll down for English /

DER ER
TO VEJE, VI KAN GÅ
VERDENS
UNDERGANG
ELLER BEGYNDELSEN
PÅ EN NY

I bliver nødt til at vælge.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hej du,

Fredag d.14 af december i Folkets Hus, kl17-19,
Kom og fejre med os at “Inhabit. Håndbog i Autonomi” udkommer på dansk.

Vi er en lille gruppe af mennesker organiseret sammen her i København, i samarbejde med kammerater fra Sverige og Finland, og vi er lige blevet færdige med at oversætte og selvstændigt udgive en bog der hedder Inhabit. Håndbog i autonomi fra engelsk til dansk (på engelsk : “Inhabit. Instructions for autonomy” - https://inhabit.global/) .

INHABIT er mere end en bog : det er en super spænende, badass og et håbefuldt initiativ om at bygge et international politisk netværk mellem folk som er interesserede i at skabe lokal autonomi og interkontinentale forbindelser og alliancer.

Vil du komme og høre mere om det?
Vil du have muligheden til at købe bogen?

Kom. 🌝

PROGRAM
kl17: Oplæsninger fra bogen og velkomstdrik
kl17:30-kl18:30 : Oplæg af vores ven og gæst Micah, fra Finland, der har været involveret i udgivning af engelsk versionen af bogen, spørgsmål og svar
kl18:30-19:00 : Bliv i kaffeen og snak om bogen :)

kl17-kl19: Bog kan købes (kontanter + Mobilepay)

Pris af bogen:
1 = 80 kr
3 = 150 kr (50 kr/eks)
5 = 200 kr (40 kr/eks)
10 = 300 kr (30 kr/eks)

Arrangementet lukker kl19.

Vi anbefaler stærkt at fortsætte aften med eventet kollektivet Marronage arrangerer på Kapelvej 44, "We Are Many", i støtte med bevægelsen i deportationscenter Sjælsmark (starter kl20).
Kig lige : https://www.facebook.com/events/2013629975601182/

Skriv her hvis du har spørgsmål eller lyst til at sige hej:
inhabitkbh@protonmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * *

— Uddrag fra bogen —

## Verdens undergang

Det er forbi.
Duk hovedet
og
scroll videre
gennem
apokalypsen

### Den ene vej

Se på, mens Silicon Valley erstatter alting med robotter. Nye fundamentalistiske dødskulter får ISIS til at se ud som Disney Sjov. Myndighederne udgiver en geolokations-app, så stikkere i realtime kan anmelde migranter og fravigelse fra den politiske linje, alt imens metafascister crowdfunder den næste koncentrationslejr. Offentlige tjenester går i stå. Politikerne tager mere og mere drastiske midler i brug; venstrefløjen bjæffer lidt op, men viser ikke tænder.

Imens smelter gletsjerne, skovbrandene hærger, og en eller anden orkan sætter endnu en by under vand. Permafrosten tør og en forgangen pest dukker frem på ny. Arbejdet fortsætter for evigt mens de rige tjener fedt på forfaldet. Og til sidst, i fuld vished om at vi intet fik gjort, går vi bort og tager plads i en fællesgrav sammen med alt liv på planeten.

## Begyndelsen på en ny

Tag en dyb indånding
Gør jer klar
til en ny verden

### Den anden vej

En mangfoldighed af folkeslag, leverum og infrastrukturer skaber grobund for stærke autonome territorier. Alt til alle. Jord overdrages til fælles brug. Teknologi sættes fri — alt er et værktøj, hvad som helst et våben. Autonome forsyningslinjer bryder økonomiens jerngreb. Sammenfiltrede netværk muliggør øjeblikkelig kommunikation blandt dem der fornemmer at et andet liv skal bygges.

Regeringer falder, autonome territorier blomstrer med en ny fornemmelse for frihed: at den kræver et bånd til denne jord og livet på den. Techno-feudale enklaver bliver plyndret for deres ressourcer. Vi giver kontra-revolutionens svindende styrker det ene valg: *mod helvede eller utopi?*

Vi er okay med begge dele.

Og endelig står vi ved kanten. Vi mærker faren ved frihed, tager favntag med det at leve sammen, det mirakuløse og det ukendte — og vi ved: *dette er livet*.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

/ Description of the event in English starts now! /

THERE ARE
TWO PATHS
THE END
OF THE WORLD
OR THE BEGINNING
OF THE NEXT

You have to choose.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hey you,

Friday the 14th of december in Folkets Hus, 5-7pm,
Come and celebrate with us the release of “Inhabit. Instructions for autonomy” in danish.

We are a little group of people organized together here in Copenhagen, in collaboration with comrades from Sweden and Finland, and we are just finished translating and self-publishing a book called “Inhabit. Håndbog i autonomi” from english to danish (in English : “Inhabit. Instructions for autonomy” - https://inhabit.global/) .

INHABIT is more than a book : it is a super exciting, badass and hopeful initiative for building an international political network between people interested in creating local autonomy and intercontinental connections and alliances.

Would you like to hear more about it?
Would you like to have the possibility to buy the book (in danish)?

Come. 🌝

PROGRAM
5pm : Open readings of the book and welcome drink
5:30-6:30 : Intro speech and presentation of the book by by our friend and guest Micah, from Finland, that has been involved in the publishing of the english version of the book, questions-answers
6:30-7pm: Last discussions and informal closing

5pm-7pm : You can buy the book (cash + Mobilepay)
Price of the book
1 = 80 kr
3 = 150 kr (50 kr/copy)
5 = 200 kr (40 kr/copy)
10 = 300 kr (30 kr/copy)

The event closes at 7pm.

We strongly recommend to pursue the evening with the event the collective Marronage organises at Kapelvej 44, "We Are Many", supporting the current movement in the deportation center Sjælesmark (starts at 8pm).
Have a look : https://www.facebook.com/events/2013629975601182/

Write here if you have questions or if you want to say hey:
inhabitkbh@protonmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * *

— Extract of the book —

## The End of The World

It’s over.
Bow your head
and
phone scroll
through
the apocalypse.

### Path A

Watch as Silicon Valley replaces everything with robots. New fundamentalist deathcults make ISIS look like child’s play. The authorities relase a gelocation app to real-time snitch on immigrants and political dissent while metafascists crowfund the next concentration camps. Government services fail. Politicains turn to more draconian measures and the left continues to bark without teeth. Meanwhile glaciers melt, wildfires rages, Hurricane Whatever drowns another city.
Ancient plagues reemerge from thawing permafrost. Endless work as the rich benefit from ruin. Finially, knowing we did nothing, we perish, sharing our tomb with all life on the planet.

## The Beginning of the next

Take a breath,
and get ready for a new world.

### Path B

A multiplicity of people, spaces, and infrastructures lay the ground where powerful, autonomous territories take shape. Everything for everyone. Land is given over to common use. Technology is cracked open -everything a tool, anything a weapon. Autonomous supply lines break the economic strangle hold. Mesh networks provide real-time communication connecting those who sense that a different life must be built. While governments fail, the autonomous territories thrive with a new sense that to be free, we must be bound to this earth and life on it. Enclaves of techno-feudalism are plundered for their resources. We confront the dwindling forces of counter-revolution with the option: to hell or utopia? -either answer satisfies us. Finally, we reach the edge -we feel the danger of freedom, the embrace of living together, the miraculous and the unknown -and know: this is life.