Nyt ___ kor // New ___ choir

Nyt ___ kor // New ___ choir

lør d. 24. nov 14:00 - 17:00

Folkets Hus, Stengade 50, 2200, København N

Skrevet af Ronja

ENGLISH BELOW

Har du lyst til at synge i kor? Har du lyst til at være med til at forme et nyt kor i København? Har du lyst til at udforske de her, og lignende, spørgsmål:

- Hvordan skaber vi et kor hvor man kan sige til og fra, og hvor vi kan udforske det at synge sammen - for eksempel på en afslappende, sårbar, mærkelig og sjov måde?
- Hvordan skaber vi et kor hvor dét “ikke at kunne synge” ikke findes, og hvor vi kan øve os i at tage plads og larme - og samtidig lytte til hinanden?
- Hvordan skaber vi et kor med en feministisk, anti-racistisk og queer praksis?
- Alt det praktiske: Hvornår skal koret starte op, hvad skal vi synge, hvor skal vi mødes, hvor ofte, og hvad tid?

Er du interesseret? Så kom til infomøde og workshop lørdag d. 24. november i København (sted TBA).

Program:
14:00-15:00:
- Introduktion til tankerne bag at starte et kor
- Brainstorm i små og store grupper
15:00-15:30: Pause
15:30-17:00:
- Dem der har tid og lyst, bliver og arbejder videre med spørgsmålene, og træffer konkrete beslutninger
- Vi danner en organiseringsgruppe med dem der har lyst

Første del af mødet (inden pausen) er for alle der er nysgerrige og har idéer til koret, mens anden del af mødet (efter pausen) er for alle der har lyst til at være med til at organisere koret.

Praktisk info om workshoppen:
- Det her er et første møde og en udviklende workshop - ikke en forpligtelse eller en tilmelding. Så du er velkommen, selvom du ikke er helt sikker på at det her er noget for dig. Hvis du er interesseret i koret, men ikke kan komme denne dag, så er du velkommen til at sende en mail til: kor-laura@hotmail.com.
- Børn er velkomne til mødet
- Sprog: Mødet kommer til at foregå på dansk og engelsk

Initiativet bag:
Vi er 4 personer, der er mødtes fordi vi har det til fælles, at vi ønsker os et kor, der er anderledes end andre kor, der findes lige nu i København. Vi har fx lyst til et kor hvor man kan være på mange forskellige måder, med mange forskellige stemmer. Et kor hvor vi skaber rammer og indhold i fællesskab. Et kor der gør op med opdeling i “mand”/”kvinde”-stemmer. Et kor der er tryggere for minoriserede personer, og personer der oplever undertrykkelse.
Vi, der har taget initiativet, ser ikke nødvendigvis os selv som organiseringsgruppen.

Vi glæder os til at se dig!
Kærlig hilsen
Ronja, Laura, Rikke & Blåbær

---

Do you want to sing in a choir? Would you like to be part of shaping a new choir in Copenhagen? Do you want to explore these and similar questions:

- How do we create a choir where you can say set boundaries, and where we can explore singing together - for example, in a relaxing, vulnerable, weird and fun way?
- How do we create a choir where "not being able to sing" doesn’t exist, and where we can practice taking up space and be loud - while listening to each other?
- How do we create a choir with a feminist, anti-racist and queer practice?
- The practical stuff: When should the choir start, what should we sing, where should we meet, how often and at what time?

Are you interested? Then come to the info meeting and workshop on Saturday the 24th of November in Copenhagen (place TBA).

Program:
14:00-15:00:
- Introduction to the idea behind ​​starting the choir
- Brainstorm in small and large groups
15:00-15:30: Break
15:30-17:00:
- Those who want to, will stay and work on the questions and make concrete decisions
- We form an organising group with those who want to be part of it

The first part of the meeting (before the break) is for anyone who is curious and have ideas for the choir, while the second part of the meeting (after the break) is for anyone who wants to help to organize the choir.

Practical info about the workshop:
- This is a first meeting and a developing workshop - not a sign of commitment or a registration. So you are welcome, even if you aren’t sure if this is something for you. If you are interested in the choir but can’t make it on this day, feel free to send an email to: kor-laura@hotmail.com.
- Children are welcome to the meeting
- Language: The meeting will take place in Danish and English

The initiative behind:
We are 4 people who have met because we all agree that we want a choir that is different from other choirs that exist right now in Copenhagen. For example, we want a choir where you can be in many different ways, with many different voices. A choir where we create frameworks and content together. A choir that challenges the division of "male" / "female" voice groups. A choir that is safer for people in minortized positions and people experiencing oppression.
We who have taken the initiative do not see ourselves as the organizing group.

We look forward to seeing you!
Best,
Blåbær, Ronja, Laura and Rikke

Mere info