68-18 : DAGLIGLIVETS HISTORIE : ARBEJDE OG UDDANNELSE

68-18 : DAGLIGLIVETS HISTORIE : ARBEJDE OG UDDANNELSE

lør d. 24. nov 12:00 - 17:30

Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200, København N

Skrevet af Problema

TL;DR
Seminar i anledning af 50'året for 1968
Oplæg og diskussion
Gratis adgang, Gratis frokost.

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

#2: DAGLIGLIVETS HISTORIE: ARBEJDE OG UDDANNELSE!
24/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Blågårdens bibliotek

I det andet seminar i rækken forsøger vi at undersøge vores egen tid ved at se den i lyset af en 50 år gammel begivenhed. De fleste af vores samtidige institutioner, organisationer, råd og organer blev på vidt forskellige måder uigenkaldeligt påvirkede af begivenhederne i ’68, og vi lever derfor til daglig med sporene fra denne begivenhed.
Sammenlagt 10 millioner studerende og fabriksarbejdere deltog i den franske generalstrejke, der fik præsident Charles de Gaulle til at flygte fra landet. ’68 er derfor også et navn på mange af de konkrete kritikker der blev udarbejdet, og derfor behandler vi i det andet seminar betingelserne for arbejde og uddannelse i dag.
Dansk Magisterforening vil holde oplæg om nogle af de kvalitative teorier om arbejdsmarkedet, hvor ‘arbejderen’ er noget fra 70erne, men arbejdet er alle vegne. Først skal vi dog høre om den nylige studenterbevægelse mod undervisningsafgifter i Sydafrika, FeesMustFall, fra talsmanden Dylan Barry. Til at indlede det hele vil Rune Møller Stahl, Ph.D i statskundskab fra Københavns Universitet fortælle om de seneste års uddannelses- og økonomisk politik. OBS: Rune Møller Stahls og Dylan Barrys oplæg bliver holdt på engelsk.

Program:
12.00-12.20: Velkomst
12:20-13:00 Oplæg ved Lasse Horne Kjældgaard, professor ved RUC
13.00-13.20 Frokost
13.20-14.00 Oplæg ved Rune Møller Stahl, Ph.D fra KU
14.00-14.45 Basisgrupper og plenumdiskussion
14.45-15:10 Oplæg ved Julian Lo Curlo, DSF
15:10 -15:35 Oplæg ved Ronja Rose Ravnskov, DM
15.35-15.45 Kaffepause
15:45-16.30 Oplæg ved Dylan Barry, FeesMustFall
16.30-17.20 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.20-17.30 Afrunding og tak for i dag
TILMELDING: https://problema.nemtilmeld.dk/2

Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk

Seminarrækken videodokumenteres af Jacob Nossell. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Mere info