68-18 : STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN

68-18 : STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN

lør d. 10. nov 12:00 - 17:30

Kapelvej 44, Kapelvej 44, 2200, København N

Skrevet af Problema

TL;DR
Seminar i anledning af 50'året for 1968.
Oplæg og diskussion.
Gratis adgang, gratis frokost.

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

Seminar #1: STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN!
10/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Kapelvej 44

I det første seminar i rækken forsøger vi at forstå forholdet mellem det at gøre oprør, at forsøge at frigøre sig, og hvordan dette oprør igen integreres i det system, man oprindeligt forsøgte at frigøre sig fra. Denne indre modsigelse går nemlig igen i enhver politisk bevægelse, og har haft en uomgængelig historisk betydning helt frem til i dag.
Seminaret stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvad frigørelse kan betyde i dag. Centrale dele af maj ’68 bestod i en kritik af universitetets strukturelle forklaringer: “Strukturer går ikke på gaden!” blev et kendt graffitislogan. Til dette svarede psykoanalytikeren Jacques Lacan, at ’68 er nøjagtig hvad der sker, når strukturelle uligheder er gået for vidt. Og så, mente han, går strukturerne på gaden og protesterer.
I dag er der fortsat politiske initiativer der ligner ’68. Rasmus Bro fra ‘et andet universitet’ vil opridse nogle af disse for os. Derefter vil Kirsten Hyldgaard fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet holde et oplæg om den grundlæggende modsætning i at lære at tænke. Til sidst vil filosof og psykoanalytiker Tine Byrckel udfolde seminarets titel gennem historien om mødet mellem lederen af den franske studenterbevægelse Daniel Cohn-Bendit og psykoanalytikeren Jacques Lacan.

Program:
12.00-12.15 Velkomst
12.15-12.45 "Studenterbevægelser, bøger og nye skoler" ved Rasmus Bro, Problema
12.45-13.30 "”Strukturer og begivenheder. Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske?" Kirsten Hyldgaard, DPU
13.30-14.15 Gratis frokost
14.15-15.15 Basisgrupper og plenumdiskussion
15.15-16.00 "Lacan og Cohn-Bendit på trapperne" ved filosof Tine Byrckel
16.00-16.15 Kaffepause
16.15-17.15 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.15-17.30 Afrunding og tak for i dag

Seminaret er gratis, men kræver grundet plads og fælles frokost tilmelding: https://problema.nemtilmeld.dk/1/

#2: DAGLIGLIVETS HISTORIE: ARBEJDE OG UDDANNELSE!
24/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Blågårdens bibliotek

I det andet seminar i rækken forsøger vi at undersøge vores egen tid ved at se den i lyset af en 50 år gammel begivenhed. De fleste af vores samtidige institutioner, organisationer, råd og organer blev på vidt forskellige måder uigenkaldeligt påvirkede af begivenhederne i ’68, og vi lever derfor til daglig med sporene fra denne begivenhed.
Sammenlagt 10 millioner studerende og fabriksarbejdere deltog i den franske generalstrejke, der fik præsident Charles de Gaulle til at flygte fra landet. ’68 er derfor også et navn på mange af de konkrete kritikker der blev udarbejdet, og derfor behandler vi i det andet seminar betingelserne for arbejde og uddannelse i dag.
Dansk Magisterforening vil holde oplæg om nogle af de kvalitative teorier om arbejdsmarkedet, hvor ‘arbejderen’ er noget fra 70erne, men arbejdet er alle vegne. Først skal vi dog høre om den nylige studenterbevægelse mod undervisningsafgifter i Sydafrika, FeesMustFall, fra talsmanden Dylan Barry. Til at indlede det hele vil Rune Møller Stahl, Ph.D i statskundskab fra Københavns Universitet fortælle om de seneste års uddannelses- og økonomisk politik. OBS: Rune Møller Stahls og Dylan Barrys oplæg bliver holdt på engelsk.

Program:
12.00-12.30: Velkomst og frokost
12:30-13:10 Oplæg ved Lasse Horne Kjældgaard (40 min)
13.10-13.50 Oplæg ved Rune Møller Stahl, Ph.D (40 min)
13:50-14:00 Kaffepause
14.00-14.45 Basisgrupper og plenumdiskussion
14.45-15:10 Oplæg ved DSF (Julian) (25 min)
15:10 -15:35 Oplæg ved DM (Ronja Rose Ravnskov) (25 min)
15.35-15.45 Kaffepause
15:45-16.30 Oplæg ved Dylan Barry, FeesmustFall (45 min)
16.30-17.20 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.20-17.30 Afrunding og tak for i dag

:::
Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk

Seminarrækken videodokumenteres af Jacob Nossell. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Mere info