Konfliktens Genoprettende Kræfter (konflikthåndtering)/ Conflicts' Restorative Powers (conflict management)

Konfliktens Genoprettende Kræfter (konflikthåndtering)/ Conflicts' Restorative Powers (conflict management)

lør d. 10. nov 09:30 - søn d. 11. nov 17:00

Folkets Hus, Stengade 50, 2200, København N

Skrevet af Anonynm bruger

Dear colleges,
I'm inviting you to take part in this workshop which I'm facilitating together with a few other people.


(English below)

Datoer: 10.-11. november, 2018 (opfølgning søndag 25. november kl. 13-17)
Sted: Folkets Hus, 1. sal, Stengade 50, 2200 KBH N

Tidspunkt: kl. 9.30-(ca.)17.00

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen foretrækker vi, at du melder dig til hos os senest 2. november, 2018

Mail: genoprettendegruppe@riseup.net

Vi er en gruppe som arbejder med genoprettende konflikthåndtering.
Vi inviterer hermed til et seminar, hvor vi vil dele ud af vores viden og erfaring på området.
I løbet af to dedikerede dage, vil vi imødegå konflikter samt præsentere og øve i nye genoprettende paradigmer som en vej til en fornyet balance.
Vi sætter fokus på, at konflikten er et fælles anliggende, og at fællesskabet har ansvar for at støtte og lære af konflikter.
Vi afprøver det i praksis og tager blandt andet afsæt i Genoprettende Cirkler fra Rio de Janeiro, som er brugbare i små som store fællesskaber; kollektiver, familier, grupper, arbejdspladser og andre steder hvor mennesker deler risiko, behov, følelser og ressourcer.
Seminaret er åbent for alle. Vi begrænser udgifterne så meget som muligt og de fordeles i fællesskab på seminaret. Mere info følger.

Seminaret er tilgængeligt for både dansktalende og engelsktalende.


Program følger.

Vi glæder os!

På vegne af den genoprettende gruppe,
Anniliva, Kristiane, Di, Mica og Maria

-----------------------------------------------------------

Dates: 10.-11. November, 2018 (follow-up Sunday 25 November from 13-17pm)

Place: Folkets Hus, 1st floor

Time: at. 9.30- (approximately) 17.00

Registration: For the sake of planning, we prefer if you could let us know by the 2nd of November if you can join.

Mail: genoprettendegruppe@riseup.net

We are a group working with restorative conflict management.
We hereby invite you to a seminar where we will share our knowledge and experience in this area.
Over two dedicated days, we will face conflicts as well as present and practice the new restorative paradigms as a path to a renewed balance.
We emphasize that conflict is a common concern and that the community is responsible for supporting and learning from conflicts.
Our practice is rooted in Restorative Circles from Rio de Janeiro, useful in small and large communities; collectives, families, groups, jobs and other places where people share risks, needs, emotions and resources.
The seminar is open to all. We try to keep the costs limited as much as possible and we will share them together at the seminar. More info will follow.

The seminar is available for both Danish and English speakers.


Program follows.
We look forward!

On behalf of the restorative group,

Anniliva, Kristiane, Di, Mica and Maria

Mere info