Kulturnat / Culture Night: The Politics of Migrant Images

Kulturnat / Culture Night: The Politics of Migrant Images

fre d. 12. okt 18:00 - 23:45

CAMP / Center for Art on Migration Politics, Thoravej 7, 2400, København NV

Skrevet af CAMP (Center for Art on Migration Politics)

(Scroll down for English version)

Ville vi have en anden asyl- og integrationslovgivning i Danmark, hvis vi havde andre billeder af flygtninge og indvandrere? Hvordan vi kan skabe nye billeder, som styrker sammenhængskraften mellem nye og gamle medborgere?

Flygtningemedborgerhuset Trampolinhuset og dets udstillingssted CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst inviterer til Kulturnat med folkekøkken, international kunst udstilling og debat om "Indvandrerbilleders magt" med Rushy Rashid, Khaterah Parwani, Natasha Al-Hariri, Tarek Ziad Hussein, Aydin Soei, Farhiya Khalid, Nermin Durakovic, Yannick Nehemiah Antonio Harrison m. fl.

PROGRAM /

18–18:45: Folkekøkken med mad lavet af Trampolinhusets catering service Sisters' Cuisine

18:45–19: Velkommen v/ Tone Olaf Nielsen (program direktør i Trampolinhuset)

19–20: Debatrunde 1: Den eneste titel jeg vil have er... menneske

Fire eksperter med flygtninge- eller indvandrererfaring reflekterer over at se sig selv fremstillet som ‘ofre’, ‘undertrykte’, ‘samfundsnassere' eller ‘mønsterindvandrere’ i dansk kulturliv og i den offentlige debat. Kulturnatsbesøgende inviteres til at komme og diskutere med dem, hvordan billeder medvirker til at marginalisere minoritetsgrupper, hvilken rolle vores institutioner og medier spiller i stereotypificeringen, og hvordan vi kan skabe nye billeder, som styrker sammenhængskraften mellem nye og gamle medborgere.
Debattører: Natasha Al-Hariri (jurist og debattør), Nermin Durakovic (billedkunstner), Farhiya Khalid (journalist og historiker).
Vært: Rushy Rashid (debattør og radiovært).

20–21: Se den internationale gruppeudstilling "At dekolonisere fremtræden", gæstekurateret af Nicholas Mirzoeff, i CAMP eller deltag i “New Immigrant Game”, et spil udviklet af performancekompagniet There There.
There There (et 100% østeuropæisk performancekompagni) har været på residency i CAMP i den forgangne uge. I løbet af ugen har de samarbejdet med lokale østeuropæere på et performativt spil baseret på deltagernes oplevelser som indvandrere i Danmark. There There og deres samarbejdspartnere vil introducere publikum til den første fase af projektet deres proces og opfordre dem til at spille det nye indvandrerspil med dem.

21–22: Debatrunde 2: Indvandrerbilleder og flertalsdiktatur

Hvilken indflydelse har stereotype repræsentationer af flygtninge og indvandrere på vælgere, politikere og nye lovgivningstiltag i Danmark, som fx “Ghettoplanen”, “Tildækningsforbuddet” og forslag fra V og S om at flytte asyl- og udrejsecentre ud af Danmark? Ville vi have en anden asyl- og integrationslovgivning, hvis vi havde andre billeder af flygtninge og indvandrere? Kulturnatsbesøgende inviteres til at komme og diskutere med panelets eksperter.
Debattører: Tarek Ziad Hussein (jurastuderende, forfatter og debattør) og Khaterah Parwani (jurist og debattør).
Vært: Yannick Harrison (researcher, redaktør og politisk økonom).

22–24: Bar dansefest med DJs fra Trampolinhuset

Trampolinhuset og CAMP besøges ugentligt af hundredevis af asylansøgere og flygtninge, som benytter sig af husets forskellige praktik-, rådgivnings- og undervisningstilbud. Vi forventer derfor et meget blandet publikum til arrangementet.
Arrangementet afholdes på dansk. Der tilbydes simultantolkning til engelsk, farsi, arabisk og tigrinya for at inkludere alle i diskussionen.

Gratis adgang – kun for gæster med Kulturpas.

Event foto: Abdul Dube, "Den eneste titel jeg vil have er… menneske" (2011/2018). Silketrykplakat, A2. @ Abdul Dube

_________________________________

ENGLISH:

Would we have a different asylum and integration policy in Denmark if we had different representations of refugees and immigrants? How can we produce new images capable of creating community between new and old citizens?

Trampoline House and its exhibition space CAMP / Center for Art on Migration Politics invite you to a Culture Night with soup kitchen, international art exhibition, and a debate on "The Politics of Migrant Images" with Danish-based Rushy Rashid (debater and radio host), Khaterah Parwani (lawyer and debater), Natasha Al-Hariri (lawyer and debater), Tarek Ziad Hussein (law student, author, and debater), Aydin Soei (sociologist, author, and lecturer), Farhiya Khalid (journalist and historian), Nermin Durakovic (visual artist), Yannick Nehemiah Antonio Harrison (researcher, editor, and political economist), and more.

PROGRAM /

6–6:45:
Community dinner cooked by Trampoline House's catering service Sisters' Cuisine

6:45–7: Welcome by Tone Olaf Nielsen (program director of Trampoline House)

7–8:
Debate 1: The only title I want is ... human

Four experts with refugee/immigrant experience reflect on seeing themselves represented as 'victims,' 'oppressed,' 'freeloader,' or 'overachievers' in Danish cultural life and in the public debate. Come and discuss with them how images contribute to marginalizing minority groups, what role our institutions and media play in this stereotyping, and how we can create new images that strengthen the cohesion between new and old citizens.
Debaters: Natasha Al-Hariri (lawyer and debater), Nermin Durakovic (visual artist), Farhiya Khalid (journalist and historian).
Facilitator: Rushy Rashid (debater and radio host).

8–9:
View the international group exhibition "Decolonizing Appearance," guest curated by Nicholas Mirzoeff, at CAMP or play the “New Immigrant Game,” a game developed by the performance company There There.
There There (a 100% Eastern European performance company) have spent the last week in residence at CAMP. During this time, they collaborated with local Eastern Europeans on a performative game, based on participants’ experiences as immigrants in Denmark. Presenting the initial stage of this project, There There and their collaborators will introduce the audience to their process and invite them to play the new immigrant game with them.

9–10:
Debate 2: Immigrant Imaging and Populist Democracy

What influence do stereotypical images of refugees and immigrants have on voters, politicians, and recent legislative initiatives in Denmark such as the "Ghetto Plan", the "Burka and Niqab Ban," and proposals to establish Danish asylum and deportation centers outside of Denmark? Would we have a different asylum and integration policy in Denmark if we had different representations of refugees and immigrants? Come and discuss with Tarek Ziad Hussein (law student, author, and debater), Khaterah Parwani (lawyer and debater), and Aydin Soei (sociologist, author, and lecturer).
Facilitator: Yannick Harrison (researcher, editor, and political economist).

10–12:
Bar and dance party with DJs from Trampoline House

Every week, Trampoline House and CAMP are visited by hundreds of asylum seekers and refugees who make use of the various job training, counseling, and education offers offered by the house. We therefore expect a very mixed audience at the event.
The event is conducted in Danish. Simultaneous interpretation to English, Farsi, Arabic, and Tigrinya is offered to include everyone in the discussion.

Free admission – only for guests with a Culture Night pass.

Event photo: Abdul Dube, "The only title I want is… human" (2011/2018). Silk screen poster, A2, framed. Courtesy of the artist

Mere info