Pop-up højskole - Kan kunsten være frigørende?

Pop-up højskole - Kan kunsten være frigørende?

lør d. 25. aug 10:30 - 18:15

Folkets Hus, Stengade 50, 2200, København N

Skrevet af Anonynm bruger

I anledningen af 50 året for Ungdomsoprøret inviterer den Kritiske Pædagogiske Højskole og SOMA (Society of Moving Arts) til en endags pop-up højskole om frigørende kunst og kritisk dannelse.

Vi glæder os til dette arrangement, hvor vi ikke blot vil teoretisere over frigørende kunst, men også forsøge at skabe grundlag for handling - Vi håber du vil være med!

PROGRAM
Dagen vil være fyldt med diskussion og workshops, hvor det frigørende begreb vil blive vendt og drejet og set på med nye blikke.

10.30 -11.15: Kaffe og Croissant
Der er mulighed for at møde de andre deltagere, eller bare nyde sin kaffe i ro og mag inden dagen går i gang.

11.15 - 12.15: Frigørende kunst før og i dag.
Kunstens frigørende potentiale blive udfoldet historisk og teoretisk v. filosof, feminist og anarkist Thomas Burø.
Thomas Burø er Cand.Mag. i Filosofi og Videnskabsteori. Han er ansat som PhD studerende ved CBS, hvor han forsker i kulturel organisering og bæredygtighed. Han spiller desuden i punkbandet Tvivler og er med til at producere festivalen Oops.
Oplægget skal ikke, nødvendigvis, være definerende for den resterende dag, men er tænkt som en fælles erfaring og inspiration.

12.15 - 12.30: Pause

12.30 - 14.30: Workshops
Debat og arbejde med frigørelse indenfor et afgrænset æstetisk fagområde.

15.30 - 16.00: Pause og mad
Spis din medbragte madpakke eller et vegansk måltid for 35 kr. (skal bestilles inden 20. august, ved at skrive til hojskolegruppen@gmail.com)

16.00 - 17.45: FishBowl
Erfaringsudveksling og diskussionsworkshop.

17.45 - 18.15: Hvad skal vi nu?
Opsamling og præsentation af projektet SOMA, der fremadrettet vil arbejde videre med kunst og dannelse.
Vi skal kæmpe for vigtigheden, forståelsen og udbredelsen af kunstnerisk, mental og kropslig dannelse. Det er et projekt der både handler om den skabende proces i praksis, og samtidig en genforhandling af skolesystemets rammer.

HVAD KAN KUNST?
På denne pop-up højskole vil vi i fællesskab dykke ned i kunstens potentialer og begrænsninger - for kan kunst være frigørende, hvordan foregår denne frigørelse og hvad skal den, i så fald, frigøre os til?

I 1968 gik ungdommen og studerende på gaden, for at gøre oprør imod et forstenet system - et autoritært samfund. De ville omstyrte professorvældet på universiteterne, de ville stoppe den fremherskende imperialisme, vietnamkrigen og forandre dogmatiske ideologier, parlamentarismen, fagforeningerne og de etablerede partier. Ungdommen ville frigøres fra tidligere tiders omklamrende normer og strukturer i samfundet. I denne bevægelses praksis og teori, var kunst og kultur af afgørende betydning - Ungdomsoprøret resulterede i at gamle normer blevet revet ned, men hvor gamle forsvandt kom nye til. Er frigørelses projektet slut, eller er der stadig brug for at kunsten spiller en frigørende rolle? På pop-up højskolen vil der blive stillet mange spørgsmål, men vi vil også forsøge at komme med konkrete svar og på den baggrund skabe grundlag for handling - vi håber du vil være med!

KORT PRAKTISK INFORMATION
- Adressen er endnu ikke fastlagt, men det vil blive afholdt i København.

- Der vil blive sendt en mail ud til alle tilmeldte d. 20. august, med yderligere info om dagen og tilmelding til workshops.

- Alt overskud går til foreningen for Den Kritiske Pædagogiske Højskole. Læs mere om foreningen på www.denkritiske.com

- Har du spørgsmål eller undrer du dig over noget? Så skriv til Line Stampe Nielsen på linestampenielsen@gmail.com

https://denkritiske.com/

Mere info