Maskerede menneskekæder mod burkaforbuddet

Maskerede menneskekæder mod burkaforbuddet

ons d. 1. aug 17:00 - 20:00

Den sorte plads, Mimersgade, 2200, København N

Skrevet af partyrebels

Den dag burkaforbuddet bliver lov, bryder vi det!

Regeringen og socialdemokratiet er i gang med at lave en lovændring, der specifikt vil ramme kvinder fra religiøse minoriteter. Konkret er der tale om en udvidelse af det allerede eksisterende maskeringsforbud, der hidtil kun har omfattet demonstrationer og offentlige forsamlinger. Det nye forslag kommer til at gælde overalt i det offentlige rum og inkluderer også religiøse beklædninger såsom burka og niqab. I praksis betyder det at du risikerer en bøde, hvis du går udenfor din dør iført beklædning der dækker ansigtet. Altså en alvorlig indskrænkning af dine frihedsrettigheder.

Selvom loven bliver lanceret som et maskeringsforbud, har politikerne klart og tydeligt givet udtryk for deres intention. Målet er at ramme religiøse minoritetskvinder og diktere, hvad for noget tøj, de må have på. Vi mener, at det er åbenlys diskrimination. Det er lige så slemt at tvinge kvinder til at tage bestemt påklædning af, som det er at tvinge dem til at tage det på. Det er ikke statens opgave at diktere vores påklædning!

Det er udelukkende for at undgå at komme i konflikt med grundloven, at al maskering bliver omfattet af forbuddet - noget flere af politikerne bag forbuddet åbent indrømmer. Også sjov maskering, såsom udklædning og fastelavnskostumer, eller bare nødvendig beskyttelse mod vejret, kan være ulovligt ifølge lovforslaget, medmindre politiet vurderer, at påklædningen tjener et “anerkendelsesværdigt formål”.

Det er i sig selv problematisk, at politiet får suveræn magt til at vurdere, hvilken beklædning der er lovlig, da det åbner op for magtmisbrug. Politiets rolle er at være den håndhævende magt - ikke den dømmende. Det er tydeligt, at politikerne med det vagt formulerede lovforslag håber, at loven kun vil ramme de minoritetskvinder, de ikke kan lide. Hele processen omkring lovgivningen er pinlig og ødelægger illusionen om, at vi lever i et åbent og demokratisk samfund.

Vi bryder maskeringsforbuddet den dag, det bliver en realitet. For at latterliggøre og udstille hvor absurd loven er, vil vi dukke op iklædt sjove og kreative masker ved Bellahøj politistation. Hvis regeringen vil sende politiet afsted for at håndhæve en åbenlyst diskriminerende lov, skal de igennem os først!

PRAKTISK:

- Aktionen har et ulydigt og potentielt ulovligt element. Vi overskrider de grænser politikerne stiller op for at udfordre en udemokratisk og diskriminerende lovgivning.

- Vi VIL sikre plads til at folk med børn eller andre der ikke ønsker at tage del i ulydige eller ulovlige handlinger har et helt trygt sted hvor de fredeligt kan demonstrere. Mere info på dagen!

- Aktionen er 100% alkoholfri! Dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels fordi der skal være plads til alle deltagere - også folk der ikke har en alkoholkultur.

Mere info