Infoaften om CODE ROOD

Infoaften om CODE ROOD

tir d. 19. jun 19:00 - 22:00

Internationalt Forum, Griffenfeldsgade 41, 2200, KBH N

Skrevet af Anonynm bruger

-----------English see below--------------------------

Kom og hør mere om en af sommerens mest spændene klimaaktioner, CODE ROOD, i Groningen, Holland.

Vi vil fortælle om baggrunden for aktionen, hvad vi forestiller os der kommer til at ske dernede, hvordan man bedst kan foreberede sig, og så selvfølgelig alt den praktiske information i måtte have brug for så i trygt kan tilmelde jer vores bustur derned:
https://www.facebook.com/events/1657616930958780/

CODERODE er en civilulydigheds-masse-aktion mod brugen af forsile brændsler. Sidste år blokerede mere end 300 mennesker en kulhavn i Amsterdam og tvang den til at stoppe al aktivitet en hel dag! I år fortsætter kampen: Kul, Olie og gas skal blive i undergrunden!

I år foregår aktionen i gasudvingsområdet Groningen i det nordlige Holland:

"Our action will be against the looting of the land, communities and people of Groningen for profit by the companies extracting gas. Progress has been stuck for too long, and it is time to come in action. We know who is stopping necessary action: Shell. We want to support the resistance in Groningen. Together with people from Groningen we will develop an action. The year 2018 will be crucial for Groningen. By november the government needs to present a new ‘Gasbesluit’, and we want it to announce the end of gas extraction in the Netherlands."

Den primære aktionsdag vil være onsdag d. 28. august. Præcis hvornår vi tager af sted og kommer hjem er endnu ikke afklaret. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Følg med her på siden for mere info og læs mere om aktionen på https://code-rood.org/index.php/en/success-code-rood/

/Klimakollektivet
------------------------------------------------

An info night about one of the most exciting climate actions this summer, CODE ROOD, in Groningen, Holland.

We will share background information about the action, what we imagine the action days to look like, how best to prepare yourself and off course all the practical info you might need in order to join our buss tour to Gröningen:
https://www.facebook.com/events/1657616930958780/

CODEROOD is a civil disobedience mass action against the use of fossil fuels. Last year more than 300 people blocked the coal harbor in Amsterdam and forced all activities to stop for a whole day! This year the fight continues: Coal, Oil and gas has to stay in the ground!

This year the cation takes place in the gas-extraction area Groningen i the north part of the Netherlands:

"Our action will be against the looting of the land, communities and people of Groningen for profit by the companies extracting gas. Progress has been stuck for too long, and it is time to come in action. We know who is stopping necessary action: Shell. We want to support the resistance in Groningen. Together with people from Groningen we will develop an action. The year 2018 will be crucial for Groningen. By november the government needs to present a new ‘Gasbesluit’, and we want it to announce the end of gas extraction in the Netherlands."

The primary day of action will be the 28th of august. The precise days of travel have not been decided yet. But do already now set a X in your calendar!

Follow this page for more information and read more about the action on: https://code-rood.org/index.php/en/success-code-rood/

/Climatecollective