Kulfri Fremtid - Film Screening & Talk

Kulfri Fremtid - Film Screening & Talk

lør d. 11. nov 17:15 - 20:15

Empire Bio, Guldbergsgade 29F, 2200, København N

Skrevet af Internationalt Forum

(For English, see below)

I anledning af vores nye kampagne, Kulfri Fremtid, får Colombia Solidaritet besøg af Jakeline Romero Epiayu fra Colombia, som er organiseret sammen med andre oprindelige folk mod kulminen Cerrejón.

Vi vil derfor gerne invitere jer til spændende filmvisning og talk i Empire Bio.
Vi viser den prisbelønnede dokumentarfilm La Buena Vida (The Good Life) fra 2016, af Jens Schanze. Se traileren her: https://vimeo.com/135467395
Jakeline Romero Epiayu vil fortælle om hvordan det er at leve i skyggen af den største kulmine i verden.
Efter filmen vil der være snacks og drinks og mulighed for at høre mere om vores kampagne Kulfri Fremtid og møde Jakeline.

Filmen er med spansk tale og engelske undertekster. Til Jakelines tale vil der blive tolket fra spansk til engelsk.

Eventet er gratis, men på grund af begrænsede pladser, er tilmelding påkrævet til colombiasolidaritet@gmail.com.

Lidt om kampagnen Kulfri Fremtid:
Igennem de seneste tre årtier er der blevet hevet kul op af jorden fra Cerrejón minen i La Guajira i det nordlige Colombia. Kullet fra Cerrejón minen har holdt os varme om vinteren og givet massivt overskud til dem der har investeret i minen. Blandt investorerne findes flere danske pensionsselskaber, så som PensionDanmark, Industriens Pension og SamPension, der forvalter pensionsopsparinger for medlemmer af 3F.

Men i lokalområdet, La Guajira, er konsekvenserne ødelæggende. Den intense kuludvinding har ført massive miljøødelæggelser med sig, der bl.a. har betydet at ca. 8000 børn er døde af vandmangel de sidste 5 år. Derudover følger tvangsflyttelser, trusler og overgreb på lokalbefolkningen, samt nedkæmpelse af fagforeninger.

I øjeblikket mobiliserer fagforeninger og lokalbefolkningen i La Guajira i fælles front for at stoppe udvidelsen af minen, generobre kontrollen over lokalmiljøet og jorden.

Colombia Solidaritet støtter lokalbefolkningen i La Guajira i deres kamp mod minen. Kulfri fremtid er en kampagne som forsøger at overtale de tre pensionsselskaber, PensionDanmark, Industriens Pension og SamPension, til at trække deres investeringer ud af colombiansk kul #kulfrifremtid.
-------------------------------------------------------
(In English)

As part of Colombia Solidarity’s new campaign, Coal Free Future, Jakeline Romero Epiayu from Colombia will visit us. Jakeline is organised with other indigenous peoples against the Cerrejón coalmine.

We would like to invite you to a film screening and talk at Empire Bio.
We’ll screen the award-winning documentary ’La Buena Vida’ (The Good Life) from 2016, by Jens Schanze. Watch the trailer here: https://vimeo.com/135467395
Jakeline Romero Epiayu will talk about what it’s like to live in the shadow of the biggest coal mine in the world.
After the screening there’ll be snacks and drinks, and you can learn more about our campaign CoalFree Future, and meet Jakeline.

The film will be in Spanish with English subtitles. During Jakeline's talk, there'll be translation from Spanish to English.

The event is free, but because of a limited number of seats, please register to colombiasolidaritet@gmail.com.

About the campaign Coal Free Future:
For three decades coal has been extracted from the Cerrejón mine in La Guajira, in Northern Colombia. This coal has kept us warm during winter nights, and caused enormous surplus for those who have invested in the coalmine. Among the investors are several Danish pension funds, such as PensionDanmark, Industriens Pension and SamPension, which manage the savings of the members of 3F.

But in the local region of La Guajira, the consequences are destructive. The intense coal extraction has led to massive environmental destruction, causing around 8000 children to die of lack of water over the last five years. Along with forced resettlements, threats and attacks on the local population, and the persecution against the unions.

The unions and the local population are mobilising together to stop the expansion of the coalmine, to regain control over the local environment and their land.

Colombia Solidarity supports the local population in La Guajira in their fight against the coalmine. Coal Free Future is a campaign that attempts to persuade the three pension funds, PensionDanmark, Industriens Pension and SamPension, to withdraw their investments in Colombian coal #coalfreefuture.

Mere info