Queer Sauna #19 - Sculptures Edition

Queer Sauna #19 - Sculptures Edition

tor d. 12. okt 18:30 - 21:30

Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade 12a, 2200, kbh.N.

Skrevet af Ronja

Price: 60-120 DKK - pay what you can

ENGLISH BELOW

Bemærk: Der er desværre ingen separat børnesauna denne gang, og vi åbner dørene kl 18:30.

Tre timer med fokus på hygge, kropspositivitet og afslappet samvær. Alle køn og seksualiteter er velkomne, men arrangementerne er først og fremmest tiltænkt personer der ikke føler sig trygge eller tilpas i 'almindelige' to-kønsopdelte rum; fx svømmehaller. Kom alene, med dine venner, dine børn, og/eller partnere. Du bestemmer selv hvor på- eller afklædt du er. Medbragt mad og/eller snacks er velkomment.

Denne aften byder på sauna, saunagus, karbad, brusebad, gratis te og snacks.

♥ ♥ ♥ afstøbningsværksted med Morblod ♥ ♥ ♥
Kunstnerduoen Morblod iskaber et hyggeligt rum, og nviterer dig til at lave små, sanselige afstøbninger af din krop, og viser deres skulpturer frem. Deltagelse er helt frivilligt.
Se mere om Morblod her: https://www.facebook.com/morblod/

Desuden vil der være en gør-det-selv frisørsalon, hvor man kan klippe hinandens hår - vi stiller sakse og trimmere til rådighed.

Queer Sauna Cph er vegansk, alkoholfrit og frivilligdrevet. Fotografering er ikke tilladt. Alle indtægter fra døren går til at dække Sjællandsgade Badets driftsomkostninger. Sjællandsgade Badet er ikke niveaufrit, og ikke tilgængeligt for kørestole.

BILLETTER:
Du kan sikre dig en billet på følgende måder:
1. Online via billetlinket i dette event (kommer snart)
2. Hvis du ikke kan købe online/ikke har råd, så skriv en facebookbesked til os for at reservere billetter.
3. Overskydende billetter sælges i døren - kom tidligt for at sikre dig billet!
Vi lukker max 45 personer ind i alt for at undgå at det bliver proppet.
PRIS: 60 til 120 kroner - betal hvad du kan. Børn er gratis og kræver ikke billet.
DØRENE ER ÅBNE mellem kl 18:30 og 20:00 - dvs man skal ankomme inden kl 19:30, også selvom man har købt billet i forvejen. Send os en facebookbesked i forvejen hvis du ved at du kommer senere end kl 20:00.

//

Please note: There won't be a separate kids edition this time, unfortunately. The doors open at 18:30.

Three hours filled with coziness, body positivity, and relaxed togetherness as you enjoy sauna, shower, and bath tubs. All genders and sexualities are welcome, but the events are primarilly for people who do not feel comfortable or safe in 'regular' gender divided spaces, such as public pools. Come alone, with friends, your children, or partner(s). You can decide for yourself how dressed - or undressed you like to be. Feel free to bring your dinner and/or snacks.

This evening will feature sauna, saunagus, showers, bath tubs, free tea and snacks.

♥ ♥ ♥ sculpture cast workshop w. Morblod ♥ ♥ ♥
The artist duo Morblod will create a nice vibe and invite you to create sensuous casts of your body, and will showcase their sculptures. Participation is entirely voluntary. See more about Morblod here: https://www.facebook.com/morblod/

Additionally, there will be a do-it-yourself hair salon, where people can cut each other's hair - we will provide buzzers and scissors.

Queer Sauna Cph is vegan, alcohol free, and volunteer driven. No photographing allowed. All proceeds from the door go to covering Sjællandsgade Bath's operating costs. Sjællandsgade Bath has stairs in the entry and isn't wheelchair accessible.

TICKETS:
You can ensure yourself a ticket in the following ways:
1. Online via the ticket link in this event (coming soon)
2. If you cannot buy online / cannot afford it, send us a facebook message in order to reserve tickets.
3. Excess tickets are sold at the door - come early to ensure your ticket!
We let max 45 people in, in total, to avoid it becoming crowded.
PRICE: 60 to 120 kroner - pay what you can. Children get in for free and do not require a ticket.
DOORS ARE OPEN between 18:30 and 20:00 - ie you must arrive before at 20:00, even if you have purchased a ticket in advance. Send us a facebookmessage in advance if you know that you are coming later than at 20:00.