Fernisering / Opening of solo exhibition by The Bridge Radio

Fernisering / Opening of solo exhibition by The Bridge Radio

fre d. 19. jan 18:00 - 21:00

CAMP / Center for Art on Migration Politics, Thoravej 7, 2400, København NV

Skrevet af CAMP (Center for Art on Migration Politics)

(Dansk version længere nede)

A warm welcome to the opening of "Economy of Migrant Labor – for the Right to Work," a solo exhibition by the transnational radio collective The Bridge Radio. Made in collaboration with a group of 12 people, who have asylum status, residence permits, and homes in Southern Europe, but often end up living on the street in Copenhagen in their search for some kind of work, the exhibition takes a closer look at the precarious living conditions for migrant workers in Denmark and their struggles for rights.

The exhibition takes the form of a large sound installation with sound statements from the 12 collaborators accompanied by photos and graphic works. The statements unveil lives without social security but also bring to light a real struggle to organize against the exploitation of the precarious but important work done by migrants all over Europe.

Overall, the exhibition discloses how borders do not only exclude certain groups of people but that they also create a violent form of inclusion, which subordinates certain groups of people and creates a labor power that is subordinated (De Genova, 2013). Labor mobility has always been a crucial field of struggle since one of the principal means by which capital exercises control over labor is by attempting to harness and channel its movement and flight (Mezzadra & Neilson, 2013).

For more info about the exhibition and The Bridge Radio, please visit: campcph.org/current-and-upcoming/2292017

OPENING PROGRAM /

6–6:15:
Welcome speeches and drinks
6:15–6:45:
The Economy of Migrant Labor / Live radio transmission by The Bridge Radio, part 1
6:45–7:45:
Community dinner and exhibition viewing
7:45–8:30:
Migrant struggles for the right to work / Live radio transmission by The Bridge Radio, part 2
8:30–12:
Dance Party / with DJs from Trampoline House

All are welcome!

EVENTS & EDUCATION PROGRAM /

The exhibition runs until May 19, 2018 and is accompanied by the discussion event "For the Right to Work: A panel discussion between members of the bottle collectors community, local politicians, and decision makers" on March 2, 2018, where audiences can partake in a live radio transmission discussion about migrant workers' struggle for work permits.

A free online exhibition catalog can be downloaded in English or Danish from campcph.org/current-and-upcoming/2292017 (available from January 12, 2018). The catalog contains an essay and illustrations by The Bridge Radio and an essay by migration activist Jose Arce.

CAMP also offers free guided tours in the exhibition every Saturday from 3–4 pm (last Saturday of the month closed). The tours are conducted by graduates from CAMP’s art gallery guide program for refugees and asylum seekers in collaboration with CAMP education interns. The tours are conducted in English.

Both the exhibition and the event are curated by The Bridge Radio and make up the last exhibition project in CAMP’s exhibition series "Migration Politics." In six exhibitions, CAMP has been looking at what forces people to flee, how borders attempt to keep people out, what life is like in refugee camps and asylum centers, and what happens to those who get deported by force.

With the final exhibition in the series, we want to focus on people who have migrated to Denmark, but are living outside any system without any social security – an invisibilized population.

The exhibition is generously supported by Foreningen Roskilde Festival / Konsthall C / Københavns Billedkunstudvalg.

PRESS CONTACT /
Director Tone Olaf Nielsen, info@campcph.org, (+45) 20 93 50 86 (cell), (+45) 72 14 07 66 (main)

OPENING HOURS /
Tuesday, Wednesday & Friday 1–6 pm
Saturday 2–5 pm (free guided tours Saturdays 3–4 pm)
Closed every last Friday and every last Saturday of the month!

___________________________

Hjertelig velkommen til åbningen af "Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde", som er en soloudstilling af det transnationale radiokollektiv The Bridge Radio. The Bridge Radio har lavet udstillingen i samarbejde med en gruppe på 12 personer, der har asylstatus, opholdstilladelse og et sted at bo i Sydeuropa, men som ofte ender med at bo på gaden i København i forsøget på at finde en eller anden form for arbejde. Sammen tegner de et billede af den udsatte tilværelse, som mange migrantarbejdere i Danmark frister, og skildrer deres kamp for rettigheder.

Udstillingen tager form som en stor lydinstallation med lydudsagn fra de 12 samarbejdspartnere ledsaget af fotos og grafiske værker. Udsagnene skildrer tilværelser uden social sikring, men viser også en reel kamp for at organisere sig mod udbytningen af det udsatte men vigtige arbejde, som migranter udfører over hele Europa.

Samlet set beskriver udstillingen, hvordan grænser ikke kun ekskluderer bestemte grupper af mennesker, men at de også skaber en voldelig form for inklusion, som underordner visse grupper af mennesker og skaber en arbejdskraft, der er underordnet (De Genova, 2013). Arbejdskraftens frie bevægelighed har altid været en central kampplads, idet en af de vigtigste måder, kapitalen udøver kontrol over arbejdskraften på, er ved at forsøge at tøjle og kanalisere dens færden og flugt (Mezzadra & Neilson, 2013).

Læs mere om udstillingen og The Bridge Radio på: campcph.org/current-and-upcoming/2292017

ÅBNINGSPROGRAM /

18–18:15:
Velkomsttaler og drinks
18:15–18:45:
Migrantarbejdets økonomi / Live radio udsendelse ved The Bridge Radio, del 1
18:45–19:45:
Folkekøkken og udstilling
19:45–20:30:
Migranters kamp for retten til at arbejde / Live radio udsendelse ved The Bridge Radio, del 2
20:30–24:
Bar og dans / med DJs fra Trampolinhuset

Alle er velkomne!

EVENTS & FORMIDLING /

Udstillingen løber frem til 19. maj 2018 og ledsages af debatarrangementet "For retten til at arbejde: En paneldiskussion mellem medlemmer af flaskesamlernes fællesskab, lokalpolitikere og beslutningstagere)", som finder sted 2. marts 2018. Arrangementet tager form som en live radio debat om migrantarbejderes kamp for arbejdstilladelelser.

Et gratis online udstillingskatalog kan downloades i dansk og engelsk version fra campcph.org/current-and-upcoming/2292017 (fra 2. jan.). Kataloget indeholder et essay og illustrationer af The Bridge Radio og et essay af migrationsaktivisten Jose Arce.

CAMP tilbyder endvidere gratis omvisninger i udstillingen hver lørdag fra kl. 15–16 (sidste lørdag i måneden lukket). Omvisningerne ledes af udklækkede guider fra CAMPs omviseruddannelse for asylansøgere og flygtninge i samarbejde med formidlingspraktikanter i CAMP. Omvisningerne foregår på engelsk.

Både udstillingen og debatarrangementet er kurateret af The Bridge Radio og udgør det sidste udstillingsprojekt i CAMPs udstillingsserie "Migrationspolitik". Gennem seks udstillinger har CAMP undersøgt, hvad der tvinger mennesker til at flygte, hvordan grænsepolitikken forsøget at holde mennesker ude, hvordan det er at bo i en flygtningelejr eller i et asylcenter, og hvad der sker med de afviste flygtninge og migranter, som bliver tvangsudvist.

Med den sidste udstilling i serien ønsker vi at fokusere på mennesker, som er migreret til Danmark, men som lever hinsides noget system og uden nogen form for social sikring – en usynliggjort gruppe.

Udstillingen er støttet af Foreningen Roskilde Festival / Konsthall C / Københavns Billedkunstudvalg.

PRESSEKONTAKT /
Daglig leder Tone Olaf Nielsen, info@campcph.org, (+45) 20 93 50 86 (mobil), (+45) 72 14 07 66 (hovednr.)

ÅBNINGSTIDER /
Tirsdag, onsdag & fredag 13–18
Lørdag 14–17 (gratis omvisninger lørdage 15–16).
Lukket hver sidste fredag og lørdag i måneden!