Protest sejlads og land demonstration Københavns havn

Protest sejlads og land demonstration Københavns havn

Sat 15. Jan 12:00 - 14:00

Inderhavnsbroen, Nyhavn, København

Posted by Anonymous

Alle både foran Oceankaj kl 12.00

Alle land demonstranter ved Inderhavnsbroen (Nyhavn - Christianshavn) kl. 12.00

Fælles front for vor fælles farvand !

I øjeblikket begyndes miljø katastrofen ved dumpingen af over 2 millioner kubikmeter forurenet havneslam fra Københavns havn. Slammet har en størrelsesorden svarende til 60.000 stk. 20 fod skibscontainer fyldt helt op!!
Slammet skal sejles syd på til Køge Bugt, som skal agere losseplads – efterfølgende vil det utvivlsomt føres med strømmen op i Øresund, syd på til Stevns og ellers fordeles ud i Køge bugt.
Protesten er for alle interesse grupper, vi vil give vores mening til kende – dette er total uacceptabelt i år 2022. Vi har i forvejen et havmiljø som lider voldsomt under menneskelig påvirkning, denne katastrofe kan sagtens undgås, det handler udelukkende om økonomi og politisk vilje.
Lad os stå sammen, for at der kan blive en marin fremtid med fisk, fugle, havpattedyr og badevand som ikke lugter og er fyldt med tungmetaller.

Se venligst facebook https://www.facebook.com/events/664464274546377

More info